0.02. Modül - Orta Seviye

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
3,5 Gün
Katılım Ücreti:        6.000 ₺ + KDV

Sürekli değişim ve dönüşüm halinde olan global ve ulusal vergi mevzuatındaki gelişmeleri takip etmek ve dijital dünyaya uyum sağlamak isteyen tüm vergi profesyonelleri

Geleceğin vergi dünyasında; vergi uygulamalarındaki risklerin minimize edilmesi ve ortaya çıkan fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi, teknolojiyi etkin kullanabilen vergi profesyonelleri tarafından sağlanacaktır. KPMG Akademi olarak sizler için; sürekli değişim ve dönüşüm halinde olan global ve ulusal vergi mevzuatındaki gelişmeleri takip etmek ve dijital dünyaya uyum sağlamak amacıyla 3 farklı seviye / modülden oluşan yeni bir gelişim programı tasarladık. Hazırladığımız programla katılımcıların vergi konularına hakim, hızlı ve doğru çözümler üretebilen, dijital uygulamaları etkin şekilde kullanan vergi profesyonelleri olarak yetişmesine katkı sunacağımıza inanıyoruz.

Programın temel amacı; geleceğin vergi uzmanlarına güncel vergi konularında yeni bir bakış açısı kazandırırken dijitalleşmeyi temel alan blockchain, KPMG dijital gateway, bordrolamada robotik uygulamalar, vergide RPA, robotax, KDV iadesinde dijital fırsatlar, optik karakter tanıma (OCR) gibi uygulamaları tecrübeli KPMG profesyonelleri eşliğinde pratik olarak uygulamalarını sağlamaktır. Vergideki güncel dönüşümleri takip edecek, global çözümlere uyum sağlayacak ve görev aldığı kurumun vergi uygulamalarındaki ihtiyaçlarını dijital uygulamaların sağladığı kolaylıklar ve fırsatlar ışığında çözecek geleceğin vergi profesyonellerini yetiştirmektir.

Eğitim Programı

Eğitim Süresi: Toplam 7 Yarım gün *24 Saat

Dijital Uygulamalar Işığında KDV İadesi

1 Aralık 2021, Çarşamba (18.30 -21.30)

 • İade Hakkı Doğuran İşlemlere Genel Bakış
 • Dijital Ortamda Hazırlanan İadeye Esas Listeler
 • İade Talep Dilekçeleri
 • KDV İadesi Risk Analizi /KDV İade Kontrol Raporları
 • İadem Nerede Uygulaması

Transfer Fiyatlandırmasına Giriş 

1 Aralık 2021, Çarşamba (18.30 -21.30)

 • Transfer Fiyatlandırmasına Giriş
 • İşlev, Risk ve Varlık Analizi
 • Ekonomik Analiz Süreçleri
 • Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyon Yükümlülükleri

Beyanname Hazırlama ve Kontrol Uygulamaları

4 Aralık 2021, Cmt (9.30 -13.30)

 • Kurumlar Vergisi ve Geçici Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Hazırlanması
 • Damga Vergisi Beyannamesinin Hazırlanması
 • KDV1 VE KDV2 Beyannamelerinin Hazırlanması
 • Muh-SGK Beyannamesinin Hazırlanması

Elektronik Uygulamalar ve Bordro İşlemlerinde Otomasyon Uygulamaları

8 Aralık 2021, Çarşamba (18.30 -21.30)

 • E-fatura
 • E-Defter
 • E-arşiv
 • E-irsaliye
 • E-Serbest Meslek Makbuzu
 • E-defterin Gönderilmesi ve Dikkat Edilecek Noktalar
 • Genel hatlarıyla İş Kanunu & Bordro Uygulamaları
 • Bordro İşlemlerinde Otomasyon Uygulamaları

VUK-UFRS Farkları

11 Aralık 2021, Cuma  (9.30 -13.30)

 • UMS 12 Gelir Vergisi
 • UMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
 • UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat

Vergide Dijital Uygulamalar

15 Aralık 2021, Çarşamba (18.30 -21.30)

 • Teknoloji Trendleri ve Vergide Teknoloji Uygulamaları
 • Vergi Denetiminde Dijital Uygulama Örneği-Robotax Vergide RPA Uygulama Örnekleri
 • KDV iadesinde Yeni Nesil Çözümler
 • Vergi Beyannamelerinin Otomasyonu
 • Optical Character Reader ile Yeni Muhasebe Çözümleri
 • KPMG Digital Gateway

Vergi Denetimi

18 Aralık 2021, Cmt (9.30 -13.30)

 • Vergi Denetiminin Genel Çerçevesi
 • Kurumlar Vergisi Denetimi
 • Katma Değer Vergisi Denetimi
 • Damga Vergisinde Harçlarda Denetim
 • Örnek Uygulamalar

Finansal Analiz

22 Aralık 2021, Çarşamba (18.30 -21.30)

 • Bilançonun İncelenmesinde Kullanılan Temel Performans Göstergeleri
 • Gelir Tablosu Analizi ve Sunum Esasları (brüt kar, FAVÖK, net kar zarar)
 • Gelir Tablosunun İncelenmesinde Kullanılan Temel Performans Göstergeleri