0.01. Modül - Temel Seviye

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
3,5 Gün
Katılım Ücreti:        5.500 ₺ + KDV

Sürekli değişim ve dönüşüm halinde olan global ve ulusal vergi mevzuatındaki gelişmeleri takip etmek ve dijital dünyaya uyum sağlamak isteyen tüm vergi profesyonelleri

Geleceğin vergi dünyasında; vergi uygulamalarındaki risklerin minimize edilmesi ve ortaya çıkan fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi, teknolojiyi etkin kullanabilen vergi profesyonelleri tarafından sağlanacaktır. KPMG Akademi olarak sizler için; sürekli değişim ve dönüşüm halinde olan global ve ulusal vergi mevzuatındaki gelişmeleri takip etmek ve dijital dünyaya uyum sağlamak amacıyla 3 farklı seviye / modülden oluşan yeni bir gelişim programı tasarladık. Hazırladığımız programla katılımcıların vergi konularına hakim, hızlı ve doğru çözümler üretebilen, dijital uygulamaları etkin şekilde kullanan vergi profesyonelleri olarak yetişmesine katkı sunacağımıza inanıyoruz.

Programın temel amacı; geleceğin vergi uzmanlarına güncel vergi konularında yeni bir bakış açısı kazandırırken dijitalleşmeyi temel alan blockchain, KPMG dijital gateway, bordrolamada robotik uygulamalar, vergide RPA, robotax, KDV iadesinde dijital fırsatlar, optik karakter tanıma (OCR) gibi uygulamaları tecrübeli KPMG profesyonelleri eşliğinde pratik olarak uygulamalarını sağlamaktır.

Vergideki güncel dönüşümleri takip edecek, global çözümlere uyum sağlayacak ve görev aldığı kurumun vergi uygulamalarındaki ihtiyaçlarını dijital uygulamaların sağladığı kolaylıklar ve fırsatlar ışığında çözecek geleceğin vergi profesyonellerini yetiştirmektir.

Eğitim Programı

Eğitim Süresi: Toplam 7 Yarım gün *24 Saat

Temel Muhasebe Uygulamaları 

2 Kasım 2021, Salı (18.30 -21.30)

 • Muhasebe Nedir?
 • Muhasebenin Uzmanlık Alanları
 • Muhasebe Mesleği Muhasebe Belgeleri
 • Muhasebe Fişleri ve Muhasebe Defterleri
 • Muhasebenin Temel Denklemi
 • Muhasebede Hesap Kavramı
 • Mali Tablolar Muhasebe Akış Süreci
 • Gelir Tablosu ve Maliyet Hesapları
 • Dönem Sonu İşlemleri

Temel Vergi Kanunları

6 Kasım 2021, Cmt (9.30 -13.30)

 • Vergiyi Doğuran Olay
 • Tam Mükellefiyet,
 • Dar Mükellefiyet
 • Vergi Sorumluluğu ve Müteselsil Sorumluluk Uygulamaları
 • Tarh Çeşitleri ve Zaman Aşımı Kavramı
 • Genel hatlarıyla; Kurumlar Vergisi Kanunu
 • Gelir Vergisi Kanunu
 • Katma Değer Vergisi Kanunu
 • Damga Vergisi Kanunu

Dönem Sonu İşlemleri ve Amortisman Uygulamaları

9 Kasım 2021, Salı (18.30 -21.30)

 • Amortisman Uygulamaları
 • Dönem Sonu Envanter İşlemleri
 • Dönem Sonu Yansıtma ve Kapanış işlemleri
 • Dönem Sonu Değerleme İşlemleri

Usul Düzenlemeleri ve Değerleme Uygulamaları

13 Kasım 2021, Cmt (9.30 -13.30)

 • Defter Tutma, Defter ve Belge Düzeni, Kayıt Nizamı
 • Beyanname ve Bildirimler Değerlemenin Genel Esasları
 • Gayrimenkullerde Değerleme
 • Emtia Değerlemesi
 • Menkul Kıymetlerin Değerlemesi Alacak
 • Borç, Yabancı Para Değerlemesi ve Reeskont Uygulaması
 • Finansal Kiralama İşlerinde Değerleme
 • Amortisman Uygulamaları ve Yenileme Fonu
 • Şüpheli, Değersiz ve Vazgeçilen Alacak

Maliyet Muhasebesi

16 Kasım 2021, Salı (18.30 -21.30)

 • Stok Değerleme Yöntemleri Üretim Maliyetlerinin Esasları
 • Giderlerin Dağıtımı
 • Üretim Maliyetlerinin Hesaplanması
 • Satışların Maliyeti Tablosu

VUK – UFRS Farkları

20 Kasım 2021, Cmt (9.30 -13.30)

 • UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu
 • UMS 2 Stoklar
 • UMS 8 Muhasebe Politikaları
 • Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
 • UMS 16 Maddi Duran Varlıklar
 • UMS 23 Borçlanma Maliyetleri
 • UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Vergide Dijital Uygulamalar

23 Kasım 2021, Salı (18.30 -21.30)

 • Teknoloji Trendleri ve Vergide Teknoloji Uygulamaları
 • Vergi Denetiminde Dijital Uygulama Örneği-Robotax Vergide RPA Uygulama Örnekleri
 • KDV iadesinde yeni nesil çözümler
 • Vergi Beyannamelerinin Otomasyonu
 • Optical Character Reader ile Yeni Muhasebe Çözümleri
 • KPMG Digital Gateway