0.03. Modül - İleri Seviye

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
3,5 Gün
Katılım Ücreti:        6.500 ₺ + KDV

Sürekli değişim ve dönüşüm halinde olan global ve ulusal vergi mevzuatındaki gelişmeleri takip etmek ve dijital dünyaya uyum sağlamak isteyen tüm vergi profesyonelleri

Geleceğin vergi dünyasında; vergi uygulamalarındaki risklerin minimize edilmesi ve ortaya çıkan fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi, teknolojiyi etkin kullanabilen vergi profesyonelleri tarafından sağlanacaktır. KPMG Akademi olarak sizler için; sürekli değişim ve dönüşüm halinde olan global ve ulusal vergi mevzuatındaki gelişmeleri takip etmek ve dijital dünyaya uyum sağlamak amacıyla 3 farklı seviye / modülden oluşan yeni bir gelişim programı tasarladık. Hazırladığımız programla katılımcıların vergi konularına hakim, hızlı ve doğru çözümler üretebilen, dijital uygulamaları etkin şekilde kullanan vergi profesyonelleri olarak yetişmesine katkı sunacağımıza inanıyoruz.

Programın temel amacı; geleceğin vergi uzmanlarına güncel vergi konularında yeni bir bakış açısı kazandırırken dijitalleşmeyi temel alan blockchain, KPMG dijital gateway, bordrolamada robotik uygulamalar, vergide RPA, robotax, KDV iadesinde dijital fırsatlar, optik karakter tanıma (OCR) gibi uygulamaları tecrübeli KPMG profesyonelleri eşliğinde pratik olarak uygulamalarını sağlamaktır. Vergideki güncel dönüşümleri takip edecek, global çözümlere uyum sağlayacak ve görev aldığı kurumun vergi uygulamalarındaki ihtiyaçlarını dijital uygulamaların sağladığı kolaylıklar ve fırsatlar ışığında çözecek geleceğin vergi profesyonellerini yetiştirmektir.

Eğitim Programı

Eğitim Süresi: Toplam 7 Yarım gün *24 Saat

Uluslararası ÇVÖA Uygulamaları

2 Aralık 2021, Perşembe (18.30 -21.30)

 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Hakkında Temel Bilgiler
 • Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında, Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi Prensipleri
 • Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu Kapsamında, Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi
 • Prensipleri Vergi İdaresi Nezdinde Tartışmalı Olabilecek Konular

Uluslararası Vergi Yapılanmaları ve Revizyonu

4 Aralık 2021, Cmt (9.30 -13.30)

 • Optimum Vergi Yapısı, Riskler ve Fırsatlar ile Uluslararası Vergilendirme Stratejileri

Transfer Fiyatlandırması 

4 Aralık 2021, Cmt (9.30 -13.30)

 • İşlev, Risk ve Varlık Analizi
 • Ekonomik Analiz Süreçleri
 • Raporlama

Dijital Ekonominin Vergilendirilmesi

9 Aralık 2021, Perşembe (18.30 -21.30)

 • Dünyada ve OECD Prensiplerine Göre Dijital Ekonominin Vergilemesi
 • Türkiye'de Dijital Ekonominin Vergilemesi
 • KDV III Beyannamesinin Konusu, Mükellefi ve Beyan Esasları
 • Dijital Hizmet Vergisinin Konusu, Mükellefi ve Beyan Esasları

Expat Süreçlerinde Vergi Uygulamaları

9 Aralık 2021, Perşembe (18.30 -21.30)

 • Genel Hatlarıyla Expat Kavramı
 • Vergi Mükellefiyet Testi
 • Vergileme Hakkının Tespiti
 • Expat Vergileme Yöntemleri ve Uygulamaları
 • Yerel Mevzuat ve Vergi Anlaşmaları Kapsamında Çifte Vergilemenin Önlenmesi

Vergi Uzmanları için Hukuk

9 Aralık 2021, Perşembe (18.30 -21.30)

 • İş Hukuku Giriş Bilgileri
 • Çalışan Uyarı Yöntemleri
 • Fesih Süreçleri

Vergi İncelemesi ve Revizyon

11 Aralık 2021, Cmt (9.30 -13.30)

 • Vergi İncelemesinin Başlaması ve İnceleme Süreci
 • İnceleme Tutanakları ve Raporlar
 • Vergi İncelemesinde Mükellef Hakları
 • Kaydi Envanter ve Randıman Analizi
 • Örnek Uygulamalarla Vergi Revizyonu

Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları

16 Aralık 2021, Perşembe (18.30 -21.30)

 • Vergi Uyuşmazlığı Kavramı
 • Vergi Hukukunda Kabahat ve Suçlar
 • Vergi Hukukunda İdari ve Adli Cezalar
 • Tarhiyat Süreci ve Vergi Uyuşmazlıkların İdari Aşamada Çözüm Yolları (Uzlaşma)
 • Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözüm Yolları (Vergi Davası) Vergi Afları

Yatırım Teşvik Uygulamaları

18 Aralık 2021, Cmt (9.30 -13.30)

 • Yatırım Teşvik Sisteminde Son Dönemde Meydana Gelen Yenilikler

AR-GE ve Teknokentler

18 Aralık 2021, Cmt (9.30 -13.30)

 • Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerine Sağlanan Destek ve Teşvikler
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Vergide Dijital Uygulamalar

23 Aralık 2021, Perşembe (18.30 -21.30)

 • Teknoloji Trendleri ve Vergide Teknoloji Uygulamaları
 • Vergi Denetiminde Dijital Uygulama Örneği-Robotax
 • Vergide RPA Uygulama Örnekleri
 • KDV İadesinde Yeni Nesil Çözümler
 • Vergi Beyannamelerinin Otomasyonu
 • Optical Character Reader ile Yeni Muhasebe Çözümleri
 • KPMG Digital Gateway