Eğitimin Hedef Kitlesi

Dış Ticaret , operasyon, pazarlama, finans bölümü çalışanları

Eğitimin Kapsamı

Her ödeme şeklindeki ithalatçı, ihracatçının avantaj ve dezavantajları ele alınarak, risklerin nasıl azaltılacağı konusundaki öneriler anlatılacaktır. Diğer taraftan vadeli ithalat ve ihracat işlemlerinde kullanılan poliçe ve P/N Promissory detaylı anlatılarak, poliçe ve P/N genel yapısı üzerinde durulacaktır. Dış ticaret işlemlerinde kullanılan garantili ve garantisiz vadeli poliçeler ile P/N (Promissory Note) özellikleri, garantörlerin üstlendikleri misyon, garantisiz poliçelerin ne kadar güvenli olup olmadıkları konuları ile her iki türdeki poliçelerin finansmanda kullanılmasının olanakları incelenecektir. Garantili ve garantisiz poliçelerin protestosu mümkün müdür? Mümkün ise protesto nasıl olacaktır?

Eğitimin Amacı

Postfinansman, İskonto, ödeme şekilleri, operasyon, satış, pazarlama ve finans kadrolarının herkesten daha iyi bilmeleri gereken konulardır. Ödeme şekillerinde en kötü senaryoda karşımıza çıkabilecek sorunlar yaşanmış gerçek vakalarla ele alınacak ve analiz yapılacaktır. 

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

DIŞ TİCARETTE ÖDEME VE SORUMLULUKLARININ KARŞILAŞTIRMALI TABLOSU 

DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİNE GÖRE İTHALATÇI VE İHRACATÇI EN RİSKLİ VEYA EN AZ RİSKLİ OLDUĞU DURUMLAR 

YÜRÜRLÜKTEKİ KAMBİYO MEVZUATI GEREĞİNCE BANKALAR, İTHALAT VE İHRACATÇILARIN SORUMLULUKLARI 

PEŞİN ÖDEME TANIM ,SORUMLULUK VE TAKİBİ 

PEŞİN ÖDEMENİN ÖZELLİKLERİ 

MAL MUKABİLİ ÖDEME TANIM , MAL MUKABİLİNDE BANKALARIN SORUMLULUĞU 

UNIFORM RULES FOR COLLECTIONS – URC 522 

VESAİK MUKABİLİ İŞLEMDE BANKALARIN SORUMLULUĞU 

TAHSİL VESAİKİNİN İHRACATÇI VE İTHALATÇI RİSKLERİ

VESAİK MUKABİLİ İŞLEMDE BANKALAR ÖDEME GARANTİSİ VERİR Mİ? 

TAHSİL VESAİKİNDEN DOĞAN İHRACATÇI RİSKLERİNİN AZALTMANIN BAŞLICA YOLLARI 

GENEL YAPISI DOLAYISI İLE TAHSİL VESAİKİNİN İHRACATÇI AÇISINDAN AVANTAJLARI 

VESAİK MUKABİLİ İŞLEMDE ALACAK SİGORTASI VE TÜRK EXIMBANK 

TÜRK EXIMBANK VE İHRACAT KREDİ SİGORTASININ GENEL ESASLARI 

TÜRK EXIMBANK’IN GARANTÖR OLMAYACAĞI HUSUSLAR VAR MIDIR? 

TÜRK EXIMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASININ İHRACATÇIYA SAĞLADIĞI AVANTAJLAR NELERDİR? 

KREDİ KULLANIMI / FİNANSMAN 

TAHSİL VESAİKİ TEMLİKİ KARŞILIĞINDA İHRACAT DÖVİZ KREDİSİ VERİLMESİNİN ESASLARI 

DÖVİZ KREDİSİ İHRACAT TAAHHÜDÜ 

DÖVİZ KREDİSİ İHRACAT TAAHHÜDÜ NEDİR? 

TAAHHÜDE SAYILABİLECEK İHRACATLAR 

VESAİK MUKABİLİ İŞLEM VE YAŞANMIŞ GERÇEK VAK’A / MALLARIN GÜMRÜĞE BIRAKILMASI 

KABUL KREDİLİ VESAİK MUKABİLİ ÖDEME , KABUL KREDİSİNİN AÇIKLAMASI 

GERÇEK POLİÇENİN GÖRSEL İNCELENMESİ 

BORÇLUSU TARAFINDAN VADESİNDE ÖDENMEYEN AVALLİ POLİÇELERİN AKİBETİ NE OLUR? 

POLİÇENİN CİROSU  KABUL KREDİLİ BANKA AVALLİ İŞLEM 

POLİÇEDE MÜŞTERİ KABULU VE BANKA AVALİ – GARANTİLİ POLİÇELER 

BANKA AVALLİ POLİÇELERİN KREDİ TEMİNATINI OLUŞTURMASI, BANKA AVALLİ POLİÇELERİN İSKONTOSU OLUR MU? 

KABUL KREDİLİ MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELERDE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ KİMDEDİR? 

MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER BORÇLUSU TARAFINDAN ÖDENMEDİĞİNDE PROTESTO YAPILABİLİR Mİ? 

MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER NE KADAR GÜVENLİDİR?

POLİÇELERİN FİNANSMANDA KULLANILMASI 

BANKA AVALLİ POLİÇELERİN İSKONTOSU , BANKA AVALLİ POLİÇELERİN KREDİ TEMİNATINDA KULLANILMASI, FİNANSMAN YARATILMASI 

GARANTİSİZ POLİÇELERİN FİNANSMANDA KULLANILMASI

PROMISSORY NOTE NEDİR? , PROMISSORY NOTE’NIN DIŞ TİCARETTE İŞLEYİŞİ NASILDIR? 

PROMISSORY NOTE İLE POLİÇE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

PROMISSORY NOTE GENEL YAPISI 

GARANTİSİZ PROMISSORY NOTE İLE FİNANSMAN YARATILABİLİR Mİ? 

GARANTİSİZ PROMISSORY NOTE VADESİNDE ÖDENMEZ İSE PROTESTO OLUR MU?

POSTFİNANSMAN NEDİR?, POSTFİNANSMANDAN KİMLER YARARLANIR? 

POSTFİNANSMANDA İŞLEM ADIMLARI

POSTFİNANSMANIN İTHALATÇI TARAFINDAN KULLANILMASI

POSTFİNANSMANIN BANKA TARAFINDAN KULLANILMASI 

POSTFİNANSMAN GELİRİNDEN NEMALANMA

POSTFİNANSMAN VADELERİ