7.05 Suistimal İnceleme ve İfade Alma Teknikleri

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        1.600 ₺ + KDV

İç Denetim / İç Kontrol ve Uyum departmanlarının çalışanları

En çok karşılaşılan usulsüzlük yöntemleri nelerdir ?

Yolsuzluk ve suistimal vakaları işimizi nasıl etkiler ?

Suistimallerin incelenmesi ve soruşturulması nasıl gerçekleştirilir ?

Soruşturma çalışmalarının teknik ve hukuki özellikleri nelerdir ?

Soruşturma raporu ne şekilde düzenlenir ?

İfade alma teknikleri nelerdir? İfade alma aşamaları nelerdir?

Eğitimimizde katılımcılarımıza en çok karşılaşılan usulsüzlük yöntemlerinin ne olduğu ve usulsüzlükle karşılaşılmasının nedenleri ile bunların tespit edilmesinde gerekli olan etmenler aktarılarak usulsüzlüklerin teknik ve hukuki olarak incelenmesi ve raporlanması konusunda detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

Bununla birlikte, örnek ifade videoları üzerinden ifade alma aşamaları, ifade sırasında karşılaşılabilecek durumlar, verilen tepkilerin yorumlanması ve sorulabilecek örnek sorulara yer verilecektir.

Eğitim Programı

• Usulsüzlük Yöntemleri
• Suistimalci Profili
• Soruşturmanın Tanımı ve Kapsamı
• Soruşturma İlkeleri
• Soruşturma Süreci
• Soruşturmaya başlama şekilleri
• Hazırlık
• Yöntem sorunu
• Planlama
• Sorgulama
• Maddi zararın tazmini
• İfade Alma Teknikleri
• İfade alma yöntemleri
• İfade almanın aşamaları
• İfade alacak kişide olması gereken özellikler
• Örnek soru tipleri
• İfade sürecinde kurulan iletişimin ana unsurları
• İfade sürecini yavaşlatan önemli unsurlar ve kolaylaştırıcı aksiyonlar
• Örnek ifade süreci videoları (Gerçek kesitler)
• Savunma Mektubu Süreci
• Soruşturma Raporu Yazımı