7.07 Etik ve Uyum Yönetimi

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        5.400 ₺ + KDV

Uyum yöneticileri, İç Denetim yöneticileri, İç Kontrol yöneticileri, Kurumsal Risk yöneticileri, Hukuk Müşavirleri ve İnsan Kaynakları yöneticileri

FCPA düzenlemeleri kapsamında uygulanan yaptırımlar nelerdir?

«Uyumsuz» olmanın getirdiği sonuçlar nelerdir?

Uyum programına neden gereksinim duyulmaktadır?

Uyum yönetim kültürü nasıl olmalı?

Uyum programının temel bileşenleri nelerdir?

Neden şirketlerde uyum programları var?

Uyum neleri kapsamaktadır?

Başarılı bir uyum yapısı için gereklilikler nelerdir?

Organizasyonel yapı nasıl oluşturulmalıdır?

Baş uyum görevlisi, uyum departmanı ve uyum komitesinin görevleri nelerdir?

Grup şirketleri ile ilişkiler nasıl olmalıdır?

Uyum programının 4 temel elementi nelerdir?

”Tone at the Top” nasıl olmalıdır?

Risk değerlendirme ve üçüncü taraf durum tespiti (due dilligence) nasıl yapılır?

Yazılması gereken politika ve prosdürler nelerdir?

Etik kod ve politika/prosedür yazımında dikkat edilmesi gereken temel noktalar nelerdir?

Eğitimlerin önemi nedir? İhbar bildirim süreci nasıl hayata geçirilir?

İhbar bildiriminde iç kaynak-dış kaynak kullanımının avantajları ve dezavantajları nelerdir?

İhbar bildirim hattı neden gereklidir?

Uyum programında üçlü savunma hattının rolü nedir?

Soruşturma ve disiplin süreçleri nasıl işler?

Nitelikli ve organize suç işleyenlerin arttığı, daha sık denetlenen, ihtilaflara açık bir iş dünyasında; suistimal ve diğer mali suçları önlemek, tespit etmek ve şirketleri yasalar ile uyumlu hale getirmek gereksinimleri; sağlam sistem ve kontrollere duyulan ihtiyacı beraberinde getirmiştir. Bu eğitimle birlikte, uyum risklerini azaltacak etkin bir uyum programı için izlenmesi gereken yol ve uyumsuzluğun kurum üzerindeki etkileri değerlendirilecektir. um yönetimi süreçlerinin, amaç, kapsam ve yöntemlerinin aktarılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda örnek vakalar ile uyum risklerinin yönetilmemesinin ne gibi sonuçlar doğurabileceği ve uyum risklerinin doğru yönetilmesinin kurum üzerindeki etkisi değerlendirilecektir.

Eğitim Programı

1. Etik ve Uyum Temel Kavramlar

. Etik Nedir?

. İş Etiği

. Etik ve Uyum

2. Uluslararası Mevzuat

. FCPA

. FCPA Düzenlemeleri Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar

. «Uyumsuz» Olmanın Getirdiği Sonuçlar

3. Uyum Programları

. Uyum Programına Gereksinim

. Uyum Programının Amacı

. Uyum Programının Bileşenleri

. Uyum Kapsamı

. Başarılı Bir Uyum Yapısı İçin Gerekenler

4. Organizasyonel Yapı

. Merkezi/Bölgseler/Hibrit Yapılar

. Baş Uyum Görevlisi (CCO) Sorumlulukları

. Uyum Departmanının Sorumlulukları

. Birincil Görevler, Takip Sorumlulukları, Gözetim Sorumlulukları

. Grup Şirketleri İle İlişkiler

. Uyum Komitesi

5. Uyum Programının Temel Elementleri

. Yönetişim ve Kültür

. Önleme (Risk Değerlendirme,

. Taraf Durum Tespiti , Politika ve Prosedür Yazımı, Eğitimler)

. Tespit (Speak Up kültürü, ihbar bildirim süreçleri, iç-dış kaynak kullanımı,3lü savunma hattının rolü)

. Tepki (Soruşturma ve Disiplin Süreçleri)