7.08 Uyum Yönetimi ve İhbar Bildirim Süreçleri

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
0.5 Gün
Katılım Ücreti:        3.000 ₺ + KDV

İç Denetim/İç Kontrol, İnsan Kaynakları, Uyum departmanı çalışanları

Eğitimde, etik ve uyuma ilişkin temel kavramlar, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler, uyum programı ve uyum organizasyonu oluşturmak için gereken adımlar, örnek organizasyon yapıları, iyi uygulama örnekleri ve ihbar bildirim süreçleri oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar anlatılmaktadır.

Nitelikli ve organize suç işleyenlerin arttığı, daha sık denetlenen, ihtilaflara açık bir iş dünyasında; suistimal ve diğer mali suçları önlemek, tespit etmek ve şirketleri yasalar ile uyumlu hale getirme gereksinimleri; sağlam sistem ve kontrollere duyulan ihtiyacı beraberinde getirmiştir. Bu eğitimle birlikte, uyum risklerini azaltacak etkin bir uyum programı için izlenmesi gereken aşamalara ve etik ihlaller ile karşılaşan kişilerin işlerini kaybetme korkusu duymadan endişelerini aktarabilecekleri bir ihbar bildirim hattının nasıl kurulması gerektiğine ilişkin katılımcıları bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Eğitim Programı

1. Etik ve Uyum Temel Kavramlar

2. Uluslararası Mevzuat 

FCPA .

FCPA Düzenlemeleri Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar 

«Uyumsuz» Olmanın Getirdiği Sonuçlar

3. Uyum Programları

Uyum Programına Gereksinim

Uyum Programının Amacı

Uyum Programının Bileşenleri (Önleme, Tespit, Tepki)

4. Organizasyonel Yapı . Merkezi/Bölgesel/Hibrit Yapılar 

Baş Uyum Görevlisi (CCO) Sorumlulukları

Uyum Departmanının Sorumlulukları

5. İhbar Bildirim Sistemleri 

İhbarların Şirketler Açısından Önemi

İhbar Hatlarının Kurulumu ve Etkinliğinin Sağlanması

İhbar Politikalarının Kapsamı

İhbar Alımında ve Sonrasında İzlenmesi Gereken Adımlar

Raporlama Standartları ve Altyapı Gereksinimleri

6. Soru-cevap