7.10 - İhbar Bildirim Hatlarının Kurulması ve Yönetimi

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        5.400 ₺ + KDV

İç Denetim/İç Kontrol, İnsan Kaynakları, Uyum departmanı çalışanları

Şirket itibarını olumsuz etkileyen suistimal, yolsuzluk, rüşvet veya etik olmayan davranışlarla günümüzde sıkça karşılaşılmaktadır.

Kurumların, çalışanların iş ortamında karşılaştıkları problemleri, işlerini kaybetme korkusu duymadan ilgili yöneticilere iletebileceği bir mekanizma sağlaması ile olası risklerin çok daha erken tespit edilmesi ve asgari seviyeye inmesi mümkündür.

Bu kapsamda şirketler için ihbar mekanizmalarının kurulmasının gerekliliği, yönetilmesi aşamasında dikkat edilmesi konular hakkında detay bilgilendirme yapılacaktır.

Eğitimimiz; uluslararası en iyi uygulamalar doğrultusunda ihbar hatlarının çalışma prensipleri ve kurulumu aşamasında izlenmesi gereken yolların anlatımını kapsamaktadır.

Eğitim Programı

• İhbar Bildirim Yöntemleri

• İhbarların şirketler açısından önemi

• İhbar hatlarının etkinliğinin sağlanması

• İhbar politikalarının kapsamı

• İhbar Bildiriminin Alınması Sonrasında İzlenmesi Gereken Adımlar

• Bildirim esnasında cevaplanması gereken sorular ve görüşme şekli

• Raporlama standartları

• Altyapı gereksinimleri

• İhbar hatlarının yönetilmesinde dikkat edilmesi gereken konular

• Soru-cevap