7.12 Yolsuzluk ve Rüşvetin Önlenmesine İlişkin Uygulamalar

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        5.000 ₺ + KDV

Tüm çalışanlar

•Rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele kapsamındaki başlıca düzenlemeler

•OECD Çok uluslu Şirket Rehberi

•Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi OECD Sözleşmesi ve Türkiye Uygulamaları

•Türk Ceza Kanunu

•Amerika Birleşik Devletleri Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu: (Foreign Corrupt Practices Act- FCPA)

•Birleşik Krallık Rüşvet Kanunu: (UK Bribery Act :UKBA)

•Avrupa Birliği Yolsuzlukla Mücadele Politikası

•Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Yolsuzluk ve rüşvet ile ilgili meydana gelen olaylar ve uygulanan yaptırımlara örnekler açısından rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunun değerlendirmesi

•Mevcut etik uygulamaları

•Rüşvet ile mücadele konusundaki uygulamalar

•Hediyeler, temsil ve ağırlama uygulamaları

•Siyasi yardım ve bağışlar

•Tedarikçiler ile ilişkiler

•Kamu görevlileri ile ilişkiler

•İhbar mekanizması

Rüşvet/yolsuzluk ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyumsuzluk durumunda gerçek ve tüzel kişilerin, ciddi maddi cezalar, hürriyet kısıtlayıcı cezalar ve itibar kayıpları ile karşılaşma olasılıkları bulunmaktadır. Eğitim, rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili düzenlemeler hakkında bilgilendirme yaparak  bu konulardaki farkındalık düzeylerini artırmayı amaçlamaktadır.

Eğitim Programı

Eğitimin amacı ve kapsamı hakkında bilgilendirme

Yolsuzluk algı endeksine genel bakış

Rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele kapsamındaki başlıca düzenlemeler

Yolsuzluk ve rüşvet ile ilgili meydana gelen olaylar ve uygulanan yaptırımlara örnekler

İş Etiği uygulamaları açısından rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunun değerlendirmesi

Örnek uygulamalar ve cevaplar (Tartışma bölümü)