Eğitimin Hedef Kitlesi

Finansal Kuruluşların Raporlama, Vergi, Finans, Mali İşler ve Uyum alanında görev yapan çalışanları.

Eğitimin Kapsamı

• FATCA & CRS hakkında genel bilgiler

• Finansal Kuruluşların FATCA & CRS yükümlülükleri nelerdir?

• FATCA ile CRS’te birbirine benzeyen ve farklılaşan kısımları nelerdir?

• Müşteri sınıflandırılması nasıl yapılmalıdır?

• Yükümlülüklere uyulmaması durumunda karşılaşılabilecek zorluklar nelerdir?

• Raporlama nasıl yapılmalıdır?

Eğitimin Amacı

Türkiye; Amerika ve OECD ile yaptığı uluslararası anlaşmalar sonucunda vergisel bilgi değişimine dahil olmuş ve bu durum Finansal Kuruluşlara çeşitli yükümlülükler getirmiştir. Bu kapsamda Finansal Kuruluşlar belirli dönemlerde Gelir İdaresi Başkanlığına raporlama yapmak ve ilgili raporlamayı doğru yapabilmek adına ise müşterilerinden alacakları bilgi/belgelerde bazı değişiklikler yapmaları gerekmektedir. FATCA & CRS uygulamaları yalnızca Finansal Kuruluşları etkilememekte olup Finansal Kuruluşlar ile iş ilişkisi içerisinde olan kişi ve kurumları da kapsamaktadır. Eğitimimiz, genel olarak FATCA &CRS ile ilgili genel bilgilere değindikten sonra, müşteri incelemesi ve sınıflandırmalarının, raporlamanın nasıl yapılması gerektiği ile ilgili olacaktır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

  • FATCA&CRS hakkında genel bilgiler
  • Finansal kuruluşların FATCA&CRS kapsamında sınıflandırılması
  • Müşterilerin sınıflandırılmas

                 –  Mevcut Müşteriler

                     Bireysel

                     Kurumsal

                  – Yeni Müşteriler

                     Bireysel

                     Kurumsal

  • FATCA&CRS kapsamında uyumsuzluk halinde karşılaşılabilecek durumlar (Stopaj Kesintisi)
  • Raporlama
  • Yönetim

Harita Bilgisi