7.8 Etik ve Uyum Eğitimi

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        1.000 ₺ + KDV

Şirketlerin; Etik ve Uyum, Hukuk, İç Denetim/İç Kontrol

: Şirketlerin suistimal ve uyum dışı davranış ve aksiyonlarla mücadele edebilmeleri konusunda en kilit nokta etik ve uyum kültürünün şirketlerin tüm paydaşları ve her kademeden çalışanları tarafından benimsenmesi ve hayata geçirilmesi ile mümkündür. Bu eğitimle, Etik ve Uyum Programının ve araçların öneminin ve nasıl ve ne şekilde uygulanması gerektiğinin belirtilmesi amaçlanmıştır.

Eğitim Programı

1. Temel Kavramlar • Etik Nedir?

• Kurum Kültürü

• İş Etiğinin şirket değerine etkisi ve yararları

2. Kurumsal Etik ve Uyum Programı

3. Kurumsal Etik ve Uyum Programının gerekliliği

4. Kurumsal Etik ve Uyum Programının başlıca işlevleri

5. Kurumsal Etik ve Uyum Programının başlıca riskleri

• Suistimal, • Yolsuzlukla Mücadele,

• Çıkar Çatışmasının Önlenmesi

• Ek İş ve Ortaklıklar

• Insider Trading

• Şirket Kaynaklarının Etkin Kullanımı

• Gizlilik • Hediye ve Ağırlama

• Bağış, Sponsorluk

• Kamu ile İlişkiler

• Sürdürülebilirlik

6. Etik ve Uyum Programı Nasıl Hazırlanır?

• Politikalar

• Etik Yönetim Mekanizmaları

• Şikayet ve İhbar Mekanizmaları

• Risk Yönetimi

• Etik İlkelerin Entegrasyonu

7. Etik Hat yönetimi Etik Hattın amacı ve önemi nedir?

Etkin bir Etik Hattın özellikleri nelerdir?

• Hangi amaçlar için kullanılır?

• Kimlerin kullanımı amaçlanmalıdır?

• Etik Hattın yönetimi şirket dahilinde mi olmalı, dışarıdan danışmanlık mı alınmalı?

8. Kurum ve Kuruluşlarda Etik Kurul

• Etik Kurul’un amacı nedir?

• Etik Kurul’un görevleri ve sorumluluk alanları nelerdir?

• Etik Kurul Yapısı