12.7 Kilidi Kırmak – (Cinsiyet Eşitliği)

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
0,5 Gün
Katılım Ücreti:        600 ₺ + KDV

Kilidi kırmak isteyen herkes

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve erkeğin kamusal ve özel hayatın bütün alanlarında eşit ölçüde görünürlüğünü, güçlendirilmesini, sorumluluk almasını ve katılımını ifade eder. Aynı zamanda kadınlarla erkekler arasında kaynak dağılımında eşitliği de ifade eder. Günümüzde eğitim imkânlarına ulaşmada, iş gücüne katılımda, politik temsilde ilerleme göze çarpsa da; birçok alanda cinsiyet ayrımı devam etmekte ve erkekler geleneksel rollerini korurken; kadınların temel haklarını arama ve temsil edilme imkânları kısıtlanmaktadır.

Bu eğitimin amacı katılımcılarla toplumda kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak ve yönetim kademelerinde toplumsal cinsiyet perspektifini yerleştirmeye yönelik duyarlılık kazandırmak ve farkındalık yaratmaktır.

Global Compact’ı imzalayan şirketlerin eğitim ihtiyacını da karşılayan bu eğitim programı aynı zamanda şirketlerin kurumlarında bir dönüşüm yaratmayı hedefleyen her türlü girişiminde (plan, politika, program, proje…) cinsiyet eşitliği ilkesini hedeflerine dâhil etmeleri için gerekli altyapıyı hazırlayacaktır.

Eğitim Programı

Temel Kavramlar ve Mevzuatlar   

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Eşitsizlik ve Ayrımcılık

  • Ayrımcılık
  • Pozitif Ayrımcılık

Yönetimde Cinsiyet Eşitsizliği

  • Cam Tavanlar
  • Kraliçe Arı Sendromu
  • İş Yaşam Dengesi  

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Yönetim Olmak

  • Gender Mainstreaming
  • Dil Kullanımı
  • Tutum ve Davranışlar