Eğitimin Hedef Kitlesi

Muhasebe bilgisini geliştirmek ve vergi uygulamaları ile pekiştirmek isteyen tüm mali işler, muhasebe, finans çalışanları

Eğitimin Kapsamı

Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında Temel Düzey Vergi Uygulamaları, Vergi Beyannameleri ve Mevzuatta değişen güncel Vergi Uygulamaları ve pratikte gerçekleşen uygulamalar hakkında detaylı bilgi aktarımında bulunmayı hedefliyoruz.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı, katılımcılarımızı, Vergi mevzuatının temel kavramları ve özellikli konular hakkında bilgi vermektir

Eğitimin Seviyesi

Temel Seviye

Eğitim Programı

• Mevzuatta gerçekleşen/yürürlüğe giren güncel muhasebe ve vergi uygulamaları
• Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Muhasebe İşlemleri ve Temel Muhasebe İlkeleri
• TTK ve VUK Açısından Yasal Defterler
• Bilanço-Gelir Tablosu-Kar Dağıtım Tablosu Doldurulması ve Özellikli Konular
• Dönen Varlıklar
• Duran Varlıklar
• Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
• Özsermaye Hesapları
• Gelir Tablosu ve Maliyet Hesapları
• Nazım Hesaplar ve diğer hesaplar
• Vergi Sorumluluğu ve Müteselsil
• Sorumluluk Uygulamaları
• Vergiyi Doğuran Olay
• Vergi Beyannameleri
• Defter Tutma, Defter ve Belge Düzeni, Kayıt Nizamı ve Bildirimler Tevsik Edici Belgeler
• Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülükleri açısından Kurumlar Vergisi ve Damga Vergisi Örnek Uygulamaları
• Kurum Kazancının Tespitinde
• İndirilecek/İndirilemeyecek giderler ve kayıtlar
• Vergi avantajı sağlayan uygulamalar
• Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye’de Özellikli Hususlar
• Örnek Kurumlar Vergisi ve Kar Dağıtımı hesaplamaları

Harita Bilgisi