Eğitimin Hedef Kitlesi

Mali İşler ve Finans bölümlerinde çalışan üst düzey yöneticiler, CFO’lar, Mali İşler Müdürleri, Vergi Müdürleri, Denetim Müdürleri, Vergi Uzmanları

Eğitimin Kapsamı

İleri Düzey Vergi Uygulamaları eğitimimizde Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında, vergi sorumlulukları, vergi cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları ile mevzuatta değişen güncel vergi uygulamaları ve pratikte gerçekleşen uygulamalar hakkında detaylı bilgi aktarımında bulunmayı hedefliyoruz.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı, katılımcılarımızı, vergi mevzuatının özellikli konuları ve güncel uygulamalar hakkında bilgilendirmektir.

Eğitimin Seviyesi

İleri Düzey

Eğitim Programı

• Mevzuatta Gerçekleşen / Yürürlüğe Giren Güncel Uygulamalar
• Vergi Usul Kanunu Uygulamaları ve Vergi Konuları
• Kurumlar Vergisi İndirim ve İstisnalar
• Vergi Tekniğinde Özellikli Konular
• İndirimli Kurumlar Vergisi, Ar-Ge ve Teşvik Mevzuatı
• Yatırım İndiriminde Son Durum
• Vergi Sorumluluğu ve Müteselsil Sorumluluk Uygulamaları
• Vergi Hukukunda Süre Kavramı, Sürelerin Hesaplanması, Süreyi Uzatan Durumlar ve Mücbir Sebepler
• Vergiyi Doğuran Olay ve Vergi Beyannameleri
• Tevsik Edici Belgeler
• Değerleme Ölçüleri
• Vergi Cezaları, Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
• Kurumlar Vergisi Uygulamaları
• Örnek Kurumlar Vergisi Hesaplamaları

Harita Bilgisi