Eğitimin Hedef Kitlesi

Tüm şirketlerin üst yönetimleri, İç Denetim, Finans, Mali İşler ve Uyum ve Suistimal Önleme ve İnceleme alanında görev yapan çalışanları.

Eğitimin Kapsamı

• Genel Suistimal Tanımı

• Mali Tablo Suistimali – Genel Bilgiler

• Metotlar

  •  Hayali Gelirler
  •  Zamanlama Farkları
  •  Gizlenmiş Yükümlülükler ya da Giderler
  •  Finansal Tablo Dipnotları
  •  Gerçeği Yansıtmayan Varlık Değerlendirmeleri

Eğitimin Amacı

Sonuçları en büyük olan suistimal çeşidi mali tablo suistimalleridir.Etkilediği taraflar yalnızca kişiler değil, şirketler, o şirketlerle iş yapanlar ve hatta ülke ekonomisi olabilir. Eğitimimiz, genel olarak suistimal konusuna değindikten sonra, finansal tablolar üzerinde neden suistimal gerçekleştirildiğini, bunun hangi metotlarla yapıldığını, bu metodların ortaya çıkarılma ve önlenme yollarını paylaşmayı amaçlamaktadır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Eğitim Süresi: 4 saat

• Genel Suistimal Tanımı

• Mali Tablo Suistimali

– Genel Bilgiler

• Metotlar

• Hayali Gelirler

• Zamanlama Farkları

• Gizlenmiş Yükümlülükler ya da Giderler

• Finansal Tablo Dipnotları

• Gerçeği Yansıtmayan Varlık Değerlendirmeleri

• Soruşturmanın Tanımı ve Kapsamı

• Soruşturma İlkeleri

• Soruşturma Süreci

• İfade Alma Süreci

• Raporlama Süreci