Eğitimin Hedef Kitlesi

Muhasebe ekipleri, imalat grubu çalışanları, depo, lojistik ve gümrük birimleri bu eğitimden fayda alabilirler.

Eğitimin Kapsamı

Bu eğitime katılanlar GEKAP ile ilgili temel kavramları öğrenip, bu kapsamda değerlendirilen ürün çeşitleri hakkında da bilgi alabilecekler. Ayrıca muafiyet ve yaptırımlar hakkında da temel bilgiye sahip olabileceklerdir.

Eğitimin Amacı

GEKAP düzenlemesinin detaylarını anlamak, ilgili beyannameyi doğru vermek, eksik beyannamenin getireceği risklerden ve hatalı işlemlerden kaçınmayı öğrenmek, Gekap'ın bize yaratacağı muafiyetlerden yararlanmayı, Türkiye'de yeni yürürlüğe giren mevzuat karşısında neler yapılabilir konularına değinileceği intekraktif bir eğitimdir.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

• GEKAP ile ilgili genel bilgiler

• GEKAP kapsamında değerlendirilen ürün çeşitleri ve tutarları

• Depozito sistem uygulamaları

• Yaptırımlar

• Uygulamada karşılaşılan aksaklıklar ve örnekler

• Değerlendirme soruları