Eğitimin Hedef Kitlesi

Mali tabloları işinin bir parçası olarak analiz etme ve yorumlama durumunda olan yöneticiler

Eğitimin Kapsamı

Finansal tablolar; muhasebenin işlediği ve biriktirdiği bilgilerin sonucunda oluşan ve kullanıcılarına şirketin durumunu özetleyerek bilgi veren tablolardır.

Şirketle çeşitli nedenlerle ilişkisi bulunan çıkar sahiplerinin alacakları kararlar açısından işletme faaliyet sonuçlarının işletmenin gerçek durumunu yansıtması ve doğru anlaşılması önem arz etmektedir.Bu nedenle kullanıcıların menfaatlerinin korunması bakımından mali tabloların incelenmesi ve yorumlanması hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir konudur. 

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı, katılımcılarımıza karşılaştırmalı dönemler itibariyle hazırlanan finansal tablolarda meydana gelen değişiklikleri değerlendirmek ve geleceğe dönük kararlar alırken doğru yorumlayabilmek için temel hesap kalemlerinin içeriği hakkında bilgi vermektir.

Finansal tabloların yorumlanması aşamasında VUK ve UFRS arasındaki temel farklılıklara da değinilerek hesapların oluşumu ve işleyişi açıklanacaktır. Eğitimin ikinci bölümünde mali tabloları yorumlamada sıkça kullanılan temel oran analizlerine yer verilecektir.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

 Finansal Tablolar
• Finansal tabloların çeşitleri, özellikleri, bölümleri
• Finansal tabloların hazırlanışı ve sunuluşuna ilişkin temel esaslar ve varsayımlar
• Muhasebenin temel kavramları
• Bilanço ve gelir tablosu ilkeleri

 Finansal Analiz
• Analizi yapan/kapsam/amaçlar yönünden finansal analiz
Finansal Durum Değişimleri
• Finansal konularda erken uyarı sinyalleri
• Bilançodan ve gelir tablosundan anlaşılabilecek olumsuz gelişmeler

Mali Analiz Teknikleri
• Karşılaştırmalı tablolar analizi (Yatay analiz)
• Yüzde yöntemi ile analiz (Dikey analiz)
• Eğilim yüzdeleri yöntemi (Trend analizi)
• Oran (Rasyo) analizi

Harita Bilgisi