1.5 Vergi Sisteminin Esasları ve Küresel Şirketlerde Vergi Yönetimi

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        1.100 ₺ + KDV

Vergi, Muhasebe ve Finans departmanlarının yöneticileri, tüm finansal karar alıcılar

Eğitimimiz şirketlerin mali ve idari yönden yönetsel sorumluluklarını üstlenen profesyoneller için vergi alanında sıkça karşılaşılan, gerek günlük gerekse ileriye dönük iş planlarında lazım olacak temel vergi hukuku bilgileri ile vergilendirmeye ilişkin temel kavramlar, yaptırımlar, çözüm yolları ile küresel iş planlarında dikkate alınacak vergi planlama araçlarını içermektedir.

Eğitimimizin amacı katılımcılarımıza iş ve işlemlerinde vergisel yönden göz önünde bulundurmaları gereken hususları, risk ve fırsat alanlarını aktarmak, uluslararası ticari ilişkilerde vergi yüklerinin planlanması bakımından gerekli bakış açısını ve araçları sunmaktır.

Eğitim Programı

Birinci Bölüm

 • Vergi Hukukunun Genel İlkeleri
 • Yöneticilerin Vergisel Sorumlulukları
 • Mükellefin Hakları ve Ödevleri
 • Vergilendirme Süreci
 • Vergi Denetimi
 • Vergi Suç ve Cezaları
 • Vergi İhtilafları Çözüm Yolları
 • Genel Olarak Vergi Türleri

İkinci Bölüm

 • Uluslararası Vergileme - Genel
 • Uluslararası İş Yapış Türleri
 • Holding ve Üs Şirketlerinin Kullanımı
 • Uluslararası Finansman Yapıları
 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ve Yöntemleri
 • Dar Mükellef Kurumlara Ödemelerde Stopaj Uygulaması
 • Vergi Planlaması Karşıtı Düzenlemeler
 • Global Vergi Eğilimleri, Saydamlık - Etik ve Vergi Yönetim Stratejileri