Ahmet Turan Çakarel

Deneyim

Ahmet Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra 2002’de KPMG İstanbul Vergi bölümünde göreve başlamıştır. KPMG İstanbul Vergi ofisinde 1 yıl görev alan Ahmet bu dönemde farklı sektörlerde (hızlı tüketimden perakendeye) hizmet veren çokuluslu ve yerel firmalara vergi tasdiki alanında hizmet vermiştir. Ahmet KPMG İstanbul vergi ofisindeki görevinin ardından ekmekçilik ve pastacılık alanında hizmet veren ve dünyada önde gelen bir firmada bütçe raporlama, finansal ve operasyonel süreçlerin denetiminde görev almış ardından Temmuz 2007’de KPMG Istanbul’a Yatırım Danışmanlığı bölümüne yeniden katılmıştır. Ahmet , KPMG UK TS South Office de Enerji ve Tabii Kaynaklar bölümünde uluslararası deneyim kazanmak üzere Mart 2010 ‘da kısa süreli görevlendirilmiştir.

Görev aldığı projelerin özeti aşağıdaki gibidir:

Şirketler, Yatırımı fonları adına alıcı ve satıcı taraf durum tespit çalışmaları

Firmalar için yeniden yapılandırma çalışmaları

Firmalar, Yatırım formları için model kurulumu analizi ve raporlaması

Turquality Gelişim Yol Haritası ve Ön İnceleme Çalışmaları 

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

Bilgi Üniversitesi, Uluslararası Finans, MSc Marmara Üniversitesi, İşletme, BA Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)

Yabancı Dil;

İngilizce