Ali Demirel

Deneyim

  • 2005 yılında Ernst & Young Vergi bölümünde çalışma hayatına başlamış ve 2010 yılında aynı şirkette müdür pozisyonuna terfi etmiştir.
  • 2013 yılı başında Kıdemli Müdür olarak KPMG’ ye katılmış ve 2016 yılında direktör pozisyonuna terfi etmiştir.
  • Vergi Mevzuatı ve Muhasebe Uygulamaları, Finansal Yönetim / Kontrol, Yatırım Teşvik Uygulamaları, Serbest Bölgeler/Özel Ekonomi Bölgeleri, Doğrudan Yabancı Yatırımlar konularında geniş tecrübeye sahiptir.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

  • Lisans : Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
  • Serbest MuhasebeciMali Müşavir (SMMM) unvanına sahiptir.