Ayça Feyzioğlu

Deneyim

Finansal kuruluşlar başta olmak üzere bir çok kurumda suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi (AML / CFT) konularında uyum yapısının değerlendirilmesi ile süreç iyileştirmesi çalışmaları gerçekleştirmiş ve kurum personeline eğitimler vermiştir.

Kariyeri süresince Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) regülasyonları uyarınca birçok projede yer almıştır. Kurumsal risk yönetimi, iç denetim, iç kontrol, alanlarında deneyimi bulunmaktadır.

Politika ve prosedürlerin standartlar doğrultusunda uygulanması, dizayn ve etkinlik testlerinin gerçekleştirilmesi, kurumsal risk yönetimi sisteminin kurulması ve etkin hale getirilmesi, uyum yönetimi sisteminin kurulması, etkin hale getirilmesi ve denetimi, İş akış şemalarının hazırlanması ve risk noktalarının belirlenmesi, risk matrisi ve risk envanterlerinin hazırlanması, politika ve prosedürlerin hazırlanması, risk içeren süreçlerin belirlenmesi ve iş ortaklarına risklere ilişkin tavsiyelerin verilmesi, belirlenen risklere karşı önlemler alınması ve potansiyel riskler için farkındalık oluşturulması konusunda projelere görev almıştır.

Türkiye ve Dünya’da önde gelen organizasyonlar başta olmak üzere çok uluslu ve yerel birçok organizasyonda süreç denetimi projeleri yürütmüştür.

Finansal kurumlar nezdinde gerçekleşen iç ve dış dolandırıcılık vakalarına ilişkin incelemelerde bulunmuştur.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

Galatasaray Üniversitesi, Finansal Ekonomi, 2015

İstanbul Üniversitesi, Ekonomi, 2011

Eğitmenin verdiği eğitim henüz tanımlanmamıştır.