Burak Ülgen

Deneyim

Burak Ülgen KPMG Danışmanlık Hizmetleri bünyesindeki Etik ve Uyum Hizmetleri bölümünde Kıdemli Müdür olarak görev almaktadır. Etik ve Uyum Hizmetleri ekibine 2019 yılında katılmıştır. Burak, holding ve grup şirketlerine (enerji, beyaz eşya, otomotiv) uyum yapılanmaları konusunda danışmanlık hizmeti vermekte olup bankalar, vakıflar ve varlık yönetim şirketlerinin iç kontrol yapılanmaları konusunda deneyim sahibidir.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

KPMG’ye katılmadan önce Tekstilbank (ICBC Turkey) ve Citibank’ta Teftiş Kurulu, HSBC’de Alacak Yönetimi ve Garanti BBVA’da İç Kontrol birimlerinde çalışmış; şube, genel müdürlük birimleri, süreçler ve iştiraklere yönelik denetimler gerçekleştirmiştir.Özellikle Kara Paranın Aklanması ve Terörün Finansmanın Önlenmesi, kredi süreçleri, dijital bankacılık ve çağrı merkezi denetimlerinde, operasyonel risk yönetimi modelleri, inceleme ve soruşturma konularında tecrübe sahibidir. Suistimal ve çalışanların görevlerini kötüye kullanması sebebiyle yürütülen soruşturmalarda ana kontrol zayıflıklarının belirlenmesi ve birincil risk işlevlerinin etkinliğini sistematik bir yaklaşımla değerlendirilmesi için çeşitli soruşturma tekniklerinin kullanılması konusunda deneyimlidir.

Türkiye’nin önemli holdingleri ve sektör lideri grup şirketleri için uyum projelerinin yürütülmesi (otomotiv, enerji, dayanıklı tüketim vb. sektörler), uyum fonksiyonunun oluşturulması, etik ihbar hatlarının kurulması ve yönetimi, uyum politika ve prosedürlerinin yazılması, uyum ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygun çözümler geliştirilmesi, uyum eğitimlerinin verilmesi Banka iç kontrol modelinin yenilenmesi, global projelerin Türkiye’ye uyarlanması, çeşitli vakıfların ve hukuk bürolarının iç kontrol sistemlerinin oluşturulması, Bankaların tahsil edilemeyen alacaklarının Varlık Yönetim şirketlerine satışı sürecinin yönetimi (Due Diligence çalışmaları, ihale öncesi ve sonrası denetimlerin yapılması, sözleşmelerin hazırlanması, ihalelerin yapılması vb.)  

Sektörel Tecrübe ve Müşteriler

Banka, Varlık Yönetim Şirketleri, Finansal Olmayan İştirakler (Emekli Sandıkları, Çevre ve Meslek Destekleyici Vakıflar, Kültür Şirketleri), Holding Şirketleri (Enerji, Beyaz Eşya, Otomotiv)