Cantekin Ertekin

Deneyim

Cantekin KPMG Türkiye’de Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı bölümünde Müdür olarak çalışmaktadır. BT yönetişimi ve iş stratejisi süreçlerini geliştirme konusunda güçlü bir geçmişe sahip bir BT yönetişim profesyonelidir. Çeşitli sektörlerde 7 yıldan fazla iş deneyime sahiptir. BT ve iş süreçleri alanlarında geniş bir devredilebilir beceri kümesine sahiptir. Cantekin, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri yönetim temsilcisi olarak çalışmış ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (ISO 27001: 2005 ve ISO27001: 2013) farklı sektörlerde uygulama, gözden geçirme, iyileştirme ve geliştirme projelerinde görev almıştır. BT Hizmet Yönetimi, Finansal Yönetim, Bilgi Güvenliği Yönetimi ve PCI / DSS gibi farklı BT yönetim çerçevelerini yönetmiştir. (Strateji, Tasarım, Kontrol) Birçok projede güvenlik risk değerlendirmeleri ve düzeltici / önleyici faaliyetlerin takibini gerçekleştirmiştir. Çeşitli projelerde ve iş süreçlerinde risk bazlı denetim programları gerçekleştirmiştir. Mevcut süreç haritalarının analiz edilmesi, geliştirilmesi ve ilgili süreç sahipleri ile yeni süreçler tasarlamanası çalışmalarında görev almıştır. Kontrol ve süreç zafiyetlerinin tespiti, dökümante edilmesi ve BT kontrol incelemeleri sırasında iyileşitirici aksiyonlar için yol haritası çıkarılması süreçlerinde görev almıştır. Üçüncü taraf raporlama projelerinde BT kontrol testleri gerçekleştirmiştir. Çeşitli iş sürekliliği, değişim yönetimi, kriz yönetimi projelerinde görev almıştır. BT hizmetleri için KPI sürecinin belirlenmesi ve ölçülmesinde ve iyileştirme eylemlerinin gerçekleştirilmesinde görev almıştır. Şirket ilkeleri / prosedürleri, yasal düzenlemeler ve standartlar kapsamında mevcut süreçlerle ilgili BT uygunluk denetimleri gerçekleştirmiştir. Çeşitli dijital ve çevik dönüşüm projelerinde görev almıştır. Cantekin, uluslararası çerçeve ve standartlara uygunluk, güvenlik değerlendirmeleri, süreç analizleri ve yol haritalarının belirlenmesi, CoBIT-ITIL-ISO-GDPR ile ilgili uyum projeleri, mevcut durum analizi, süreç tasarımı ve faaliyetleri kapsamında çalışmıştır. Sektörel Tecrübe: Perakende Sektörü; Üretim sektörü; Sigorta Sektörü

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

MBA, Gebze Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans, İnovasyon ve Girişimcilik, Marmara Üniversitesi

Lisans,İşletme, Akdeniz Üniversitesi ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27001, ITIL, TISAX Auditor