Cihan Karakuş

Deneyim

  • 2011 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra Sigorta ve Telekomünikasyon sektörlerinde ERP/ CRM/ Çağrı Merkezi/ BI/ Operasyonel uygulamaların geliştirilmesi içerikli projelerde analistlik ve proje yöneticiliği yaptıktan sonra 2015 yılında KPMG Türkiye’ ye katılmıştır.
  • Geçmiş kariyerinde çalıştığı şirketlerde BT yönetişimi dönüşümü liderliği, güvence yönetimi ve ITIL’ e uyum, strateji ve yol haritası belirleme, süreç analizi ve tasarımı, prosedür hazırlama, görev tanımı belirleme ve ölçüm kriterleri belirleme çalışmalarında bulunmuştur. KPMG Türkiye’ de bilgi teknolojileri kıdemli danışmanı olarak çalışmaktadır.
  • Tecrübe alanları aşağıdaki gibidir; Proje Yönetim Ofisi Kurulumu ve Proje Yönetim Metodolojileri Uyarlanması Portföy/ Program/ Proje Yönetimi Proje Fizibilite Çalışmaları, Proje Yatırım Analizi, Stratejik Planlama ve Proje Önceliklendirme İş/ Sistem Analizi İş Süreçlerinin Tasarımı ve Verimlileştirilmesi İş Analitiği, Veri Madenciliği, Müşteri Yönetimi Uygulamaları, Kurumsal ve Operasyonel Yazılım Uygulamaları
  • Şirket içi ve şirket tedarikçilerine proje yönetim metodolojisi yerleştirme; Proje yönetim süreçlerinin, prosedürlerinin, rol ve görev tanımlarının oluşturulması, performans ölçüm metriklerinin oluşturulması, PMI standartlarına uygun proje yönetimi kalite güvencesinin sağlanması ve sürdürülebilir yönetim standartlarının kurum içi kültür haline getirilmesi. İhtiyaç odaklı çevik yaklaşımların proje yönetim süreçlerine uygulanması, İş odaklı BT Dönüşüm ve Yönetişim liderliği, pazar trendleriyle iş birliği sağlamış BT stratejilerinin belirlenmesi ve yol haritası ve planlarının oluşturulması, ITIL uyumlu BT operasyon modeli uyarlanması ve servis yönetimi sağlama, BT olgunluk seviyesi iyileştirme, Mevcut pazardaki ve dünya pazarlarındaki gelişmelerin analizinin yapılarak yeni proje fikirleri üretilmesi, iş birimlerinin ihtiyaçlarının analiz edilerek geliştirme ve iyileştirme gerekli süreçlerin belirlenerek projelendirilmesi, Üretilen fikirler ve yeni başlayacak projeler için fizibilite çalışmasının yapılması ve dokümante edilerek üst yönetime sunulması, şirket içi portföy yönetimi ve stratejik proje önceliklendirmelerinin yapılması (Yatırım Geri Dönüşü, Net Bugünkü Değer, Pazar Analizi, Talep Tahmini, Maliyet Tahmini çalışmalarının yapılarak fizibilite hazırlanması vb.), Dış kaynak firma/ kişiler kullanılarak geliştirilen projelerde tedarikçi yönetimi gerçekleştirilmesi (şartname hazırlanması, sözleşme yönetimi, faturalandırma, tedarikçi denetimi, hakkediş vb.), Proje kapsam, zaman, maliyet, kalite, IK, iletişim, risk, tedarik ve paydaş yönetimi, Şirket içi iş birimlerinden gelen taleplerin önceliklendirilip projelendirilmesi, proje planının oluşturulması, proje dokümanlarının oluşturulması, projenin takibi, analizin gerçekleştirilmesi, yazılım geliştirme süreçlerine desteğin verilmesi, test senaryolarının oluşturulması, testlerin gerçekleştirilmesi, kullanıcı kabul testi desteğinin verilmesi ve canlıya alma sürecinin takibinin yapılması.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

  • Balıkesir Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2011
  • Sertifikalı Proje Yönetim Profesyoneli,
  • PMP Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi, CISA ITIL Foundation Sertifikası