Didem Keşmir

Deneyim

Didem Keşmir kariyerine 2002 yılında asistan olarak başlamıştır.

Çokuluslu firmaların tam tasdik projelerinde görev alan Didem, bu süre içerisinde vergi danışmanlığı, dolaylı vergi danışmanlığı ve yeniden yapılandırma projelerinde deneyim sahibi olmuştur.

2014 yılında Direktör olarak terfi eden Didem, 2017 yılında KPMG vergi bölümü bünyesinde yer alan “Muhasebe ve Mali Müşavirlik ” bölümüne transfer olmuş ve 2019 yılında Şirket ortağı olarak terfi etmiştir.

Çokuluslu firmaların “muhasebe”, “beyanname hazırlama” ve “bordro hazırlama” süreçlerini yönetmekten sorumludur.

Geniş deneyime sahip olduğu diğer alanlar;

  • SAP ve ERP geçiş süreçleri,
  • IFRS & USGAAP raporlamasından yasal raporlamaya dönüşüm projeleri,
  • Yönetim Raporlaması ve Vergi Raporlaması,
  • Yurtdışında “Shared Service Center” yapılandırması altında operasyonlarını sürdüren çokuluslu firmalara vergi hizmetlerinin sunulması,
  • Dijital KDV ve Dijital Vergi Uygulamaları,

Optik Karakter Tanıma, Robotics ve Beyanname Hazırlama Süreçlerinin Otomasyonu gibi birçok Vergi Teknoloji projelerinde yer almıştır.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman, 2004

Lisans: Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 2000

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) unvanına sahiptir.

Eğitmenin verdiği eğitim henüz tanımlanmamıştır.