Doç. Dr. Feyza Ak Akyol

Deneyim

  • Halen Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan AK AKYOL, aynı zamanda GSÜ Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin müdürlüğünü yürütmektedir.
  • Çalışma konuları arasında, Türkiye kökenli göçmenler, kadınların göçü, toplumsal cinsiyet ilişkileri, eğitimdeki eşitsizlikler ve aşkın toplumsal dönüşümü bulunmaktadır.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

  • 1994 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisansına devam etmiştir.
  • Fransa Provence Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlamıştır.
  • Roger Establet yöntemindeki “ Göç Sürecinde Türk Kadın Kimliğinin Kurgulanışı: Türkiye-Fransa örneği” başlıklı doktora tezinde Fransa’da bulunan birinci kuşak göçmen Türk kadınlarıyla yaptığı derinlemesine görüşmeler Türk kadının başka bir dünyada verdiği bireysel kimlik, özgürlük mücadelesinin incelemesidir