Emrah Akın

Deneyim

Maliye Bakanlığı

 • 2000 yılında Maliye Bakanlığı Maliye Teftiş Kurulunda Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır.
 • 2006-2008 arasında Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığında Grup Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.
 • 2010-2011 Yılları arasında Maliye Bakanlığında Maliye Başmüfettişi / Vergi Başmüfettişi olarak çalışmıştır.
 • 2011 yılında Maliye Bakanlığı «Vergi İnceleme Raporları Merkez Rapor Okuma Komisyonu» üyeliğine atanmıştır.

Ekonomi Bakanlığı

 • 2011-2012 yıllarında Ekonomi Bakanlığında, Ekonomi Bakanı Özel Danışmanı olarak bulunmuştur.
 • 2013 yılı başında KPMG’ ye katılmıştır.

Uzmanlıklar

 • Ulusal ve uluslararası vergi mevzuatı ve uygulamaları,
 • Yatırım Teşvik Uygulamaları,
 • Ar-Ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulamaları,
 • Sosyal Güvenlik Sistemi Destekleri
 • Turquality Destekleri Hizmet ihracatı teşvikleri (Sağlık, eğitim, yazılım, dizi film, sinema vb.)
 • İhracat Destekleri,
 • Serbest Bölgeler/Özel Ekonomi Bölgeleri,
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar,
 • Finansal Yönetim/Kontrol,
 • Performans Denetimi/Yönetimi,
 • Serbest Ticaret Anlaşmaları alanlarında çalışmalarda bulunmuştur.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

 • Yüksek Lisans: Boston Üniversitesi, MA, ABD, Finansal Ekonomi (MS Derecesi)
 • Harvard Üniversitesi, ABD “İşletme Ekonomisi” dersine tam dönem katılım
 • Lisans : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
 • Yeminli Mali Müşavir (YMM) ve Bağımsız Denetçi unvanına sahiptir.
 • YASED (Vergi ve Teşvikler Çalışma Grubu Başkanı)