Eren Buyru

Deneyim

2016 yılında yüksek lisansı tamamladıktan sonra KPMG Türkiye’ye katılmıştır ve 2016 yılından beri KPMG Türkiye Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı bölümünde çalışmaktadır.

KPMG Türkiye’ye başlamadan önce ağ sistemleri üzerine çalışmalarda yer almıştır.

Ağ cihazları kurulumu, telekomünikasyon sistemleri kurulumu ve ağ altyapısı planlama ve tasarım projelerinde yer almıştır.

KPMG metotları ve evrensel standartlara bağlı olarak şirketlerin bilgi sistem altyapı ve süreç denetimi, risklerin raporlanması, risk önleyici kontrollerin belirlenmesi projelerinde yer almaktadır.

Nessus, BurpSuite, Metasploit ve benzeri güvenlik ve zafiyet analizi yazılımları kullanarak Zafiyet Analizi ve Sızma Testi projelerinde görev almaktadır.

Çeşitli sektörlerde ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi projelerinde yer alarak, şirket varlık sınıflandırması ve sınıflandırılan varlıklara ilişkin risklerin belirlenmesi ve atanması çalışmaları gerçekleştirmiştir. Ayrıca Bilgi Güvenliği kapsamında BT süreç prosedürleri ve uygulanabilirlik bildirgesi dokümanlarının hazırlanması çalışmaları gerçekleştirmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyumluluk kapsamında BSI10012:2017 Data Protection standardını referans alarak yasal uyumluluk ve organizasyon genelinde kişisel verilerin korunmasına yönelik yönetim ortamının kurulması çalışmalarında yer almaktadır.

Çeşitli Turquality ön inceleme çalışmalarında yer almıştır.

EFT/ECR sistemleri zafiyet analizi ve sızma testi projelerinde görev almaktadır.

SAP GRC kurlumu, için risk analizi ve rol dizaynı projelerinde yer almaktadır.

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) projelerinde yer almaktadır.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

Lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilgisayar Müh.

Yüksek Lisans, Leeds Üniversitesi, Mobil Bilişim ve İletişim Ağları

ISO/IEC 27001 LA, ISO/IEC 22301 LA

ITIL

TSE Sertifikalı Sızma Testi Uzmanı Sertifikası (Yenileme sürecinde)

UIPath Certified RPA Developer

Yabancı Dil

İngilizce