Filiz Karakaya

Deneyim

2010 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra KPMG Türkiye’ye katılmıştır 

Filiz ağırlıklı olarak, şirketlerin kurumsal dönüşümleri kapsamında iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik projeleri yönetmektedir KPMG içerisinde süreç ve teknoloji ortak bakış açışı ile iş süreçlerin verimliliğinin artması ve süreç olgunluğunun üst seviyelere taşınması konusunda dönüşüm projeleri yürütmektedir. Bu kapsamda, iş süreçlerinin farklı boyutlarda analiz edilmesi, gelişim alanlarının tespiti, önerilen ve yol haritalarının (organizasyon, süreç ve teknoloji bileşenlerini içeren) oluşturulması adımlarını içeren projelerde yer almaktadır.

Filiz’in proje deneyimlerine örnekler aşağıdaki gibidir:

Öncü telekom şirketi için çok paydaşlı stratejik bir projenin yönetimi

Öncü enerji şirketi için siparişten tahsilata süreç tasarımı ve destek fonksiyonların dönüşümü, projenin yönetimi

Tekstil sektöründe ERP kurulumuna yönelik süreç tasarımı, değişim ve proje yönetimi

FMCG sektöründe proje yönetim ofisi tasarımı

İnşaat sektöründe satış, pazarlama ve tedarik zinciri süreç tasarımı

Öncü telekomünikasyon şirketinde süreç dönüşümü için proje yönetim desteği

FMCG sektöründe hedef iş süreçlerinin ve performans metriklerinin tasarımı

Aile şirketleri için yönetişim ve aile anayasası hazırlama projeleri

İlaç şirketi için kurumsal performans yönetimi tasarımı

Orta- büyük ölçekli şirketler için operasyonel stratejilerin ve yol haritalarının tasarımı

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

Project Management Professional Certification, PMP

Endüstri Mühendisliği Lisansı – Işık Üniversitesi (Üstün Başarı Bursu)