Hakan Uçak

Deneyim

  • Hakan Uçak 2012 yılında KPMG’ ye katılmış ve 2016 yılında direktör pozisyonuna terfi etmiştir.
  • KPMG’ye katılmadan önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı’nda Müfettiş ve Maliye Bakanlığı’nda Vergi Müfettişi olarak görev yapmıştır.
  • Dış Ticaret ve Gümrük konularında rehberlik etmiş, uygulamalara ve mevzuata ilişkin tespitler yapmıştır. Sonradan kontrol yöntemi ile firma denetimleri yapmış, dış ticaret ve gümrük konularında adli ve idari nitelikli soruşturmalar yürütmüştür.
  • Kaçakçılık ve yolsuzluk konularında araştırmalar yapmış, dış ticaret ve gümrük işlemlerinin akışındaki sorunları tespit etmiş ve çözüm önerileri üretmiş ve yine dış ticaret ve gümrük konularında eğitim vermiş ve Bakan veya Müsteşar tarafından verilen diğer görevleri yapmıştır.
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcıları, Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcıları ve Gümrük Memurlarına verilen eğitimlerde eğitmen olarak görev yapmıştır.
  • Çeşitli üniversitelerde Gümrük ve Dış Ticaret konularında misafir öğretim görevlisi olarak çeşitli üniversitelerde dersler vermiştir.
  • Birçok dergide makalesi yayımlanmış olup, “Gümrük Mevzuatında Kıymet ve Uygulamalar” , “100 Soruda Gümrük” , ‘’50 Soruda Dahilde İşleme’’, ‘’ Gümrüğe Terk Konular’’ ve ‘’ Sevgili Gümrük’’ isimli kitapların yazarıdır.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

  • Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Uluslararası İktisat (Devam Etmektedir)
  • Lisans: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi
  • Gümrük Müfettişleri Derneği, YASED, ODD ve Beşiktaşlı Gümrükçüler Derneği üyesidir.