İsmail Sevinç

Deneyim

  • İsmail Sevinç, çalışma hayatına Maliye Bakanlığında Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı olarak başladı.
  • Sevinç daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’nda Müfettişlik görevi aldı ve aynı kurumda kariyerine devam etti.
  • Sırasıyla Balıkesir İl Müdürlüğü, Aktüerya ve Fon Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Ankara İl Müdürlüğü’nde görev alan Sevinç, son olarak Başmüfettiş olarak görev yaptı.
  • 2018 yılında  KPMG Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü olarak göreve başladı.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

  • Gazi Üniversitesi - İktisadi İdari Bilimler Fakültesi - Uluslararası İlişkiler Bölümü