Özgenay Yılmaz

Deneyim

 • Özgenay 2014 yılında KPMG Türkiye ailesine katılmış olup, KPMG Danışmanlık bölümünde Müdür olarak görev yapmaktadır.
 • Özgenay’ın iç denetim, iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi, iş süreçlerinin geliştirilmesi, kurumsal risk yönetimi, bilgi teknolojileri genel kontrolleri ile ilgili deneyimi bulunmaktadır.
 • Görev aldığı bazı projeler aşağıdaki gibidir;
 • Kamu sektöründe iç kontrol sisteminin kurulması projesi kapsamında mevcut durum süreç akış şemalarının çizilmesi, risk kontrol matrislerinin oluşturulması, iş süreçlerinin analiz edilerek gelişime açık alanlar için önerilerin geliştirilmesi,
 • Havacılık ve savunma sanayi sektöründe İş Süreçlerinin İncelenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında iş süreçlerinin süreç analizlerinin yapılarak mevcut risklerin değerlendirilmesi, mevcut durum ve hedef durum süreç akış şemalarının oluşturulması,
 • İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette satın alma, depo yönetimi, bakım onarım, insan kaynakları ve bordrolama, proje yönetimi, taşeron yönetimi, şantiyeler ve grup şirketleri arası operasyonlar gibi süreçlerin süreç analizlerinin yapılarak mevcut risklerin belirlenmesi, hedef durum süreç akış şemalarının oluşturulması ve hedef süreçlerle ilgili olarak sistemsel ihtiyaçların ERP sistemini kuracak olan firmaya aktarılması projesi,
 • Çeşitli sektörlerde (çimento, otomotiv, perakende, ilaç, madencilik vb.) iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi, iç denetim ve uyum denetimi projeleri, Farklı sektörlerde (yapı kimyasalları, savunma sanayi, hizmet vb.) Kurumsal Risk Yönetimi projeleri, Farklı sektör gruplarında faaliyet gösteren şirketler için ağ ve uygulama düzeyinde bilgi teknolojileri genel kontrolleri,
 • Özgenay, meslek yaşamına Tekfenbank A.Ş’de başlamış olup, KPMG’ye katılmadan önce 4 yıl süre ile Ernst & Young – Risk Hizmetleri Bölümünde Danışman ve Kıdemli Danışman olarak görev yapmıştır.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

 • Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Finansal Matematik
 • Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik
 • Kontrol Öz Değerlendirme Sertifikası (CCSA) T
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Üyesi

Eğitmenin verdiği eğitim henüz tanımlanmamıştır.