Selma Kurtay

Deneyim

 • 1987 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda uzman yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan Selma Kurtay, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesinde uzman, başuzman ve daire başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuş ve 2018 yılında Kıdemli Müdür olarak KPMG Ailesine katılmıştır.
 • Ortaklıkların menkul kıymetlerinin ihracı ve halka arzına ilişkin kamuyu aydınlatma belgelerinin incelenmesi ve onaylanması, esas sözleşme değişikliklerine uygun görüş verilmesi, önemli nitelikteki işlemlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, özel durum açıklamalarının ve kurumsal yönetim uygulamalarının gözetimi, sermaye piyasası mevzuatına aykırı uygulamalarının denetlenmesi ve raporlanması ile Kurul düzenlemelerinin hazırlanması gibi sermaye piyasası konularında uzmanlığa sahiptir.
 • Sermaye piyasası alanındaki lisansların tümüne sahip olup, KPMG Denetim bölümünde Mesleki Uygulama alanında “Kıdemli Müdür” olarak görev yapmaktadır.
 • Çankaya Üniversitesinde 2010-2012 döneminde “Finansal Piyasalar ve Kurumlar”, İstanbul Ticaret Üniversitesinde ise 2015-2019 döneminde “Borsa İşlemleri” yüksek lisans derslerini vermesinin yanında, yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetçilik sınavlarına hazırlananlara yönelik olarak çeşitli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Odalarında “Sermaye Piyasası Mevzuatı” ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneğinde “Şirketler Topluluğu” konularında eğitim vermektedir.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

 • Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü, 1987
 • Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Finansman Yüksek Lisans Programı, 1992
 • Yüksek Lisans: University of Nottingham, Business School, MBA in Financial Studies, 1996
 • Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Doktora Programı, 2008
 • Enerji (ve Rekabet) Hukuku Sertifikası, 2005
 • Avrupa Birliği Uzmanlık Sertifikası, 2006
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, 2012
 • Bağımsız denetçi, 2014