Servet Gözel

Deneyim

KPMG Türkiye’ye 2005 yılında katılmıştır ve KPMG Hollanda’da Denetçi ve Danışman olarak görev almıştır. Servet Gözel toplam 15 yıl iş deneyimine sahiptir. Servet Gözel’in iş tecrübeleri aşağıdaki gibidir: Ulusal ve uluslararası bankalarda mevzuat gereği yapılması zorunlu olan Bilgi Sistemleri denetim projelerinde görev aldı. Bankalarda görev aldığı denetim projelerinde bankaların COBIT standartlarına göre denetim ve danışmanlığını gerçekleştirmiştir. Ayrıca, bankacılık süreçlerindeki iş akım şemalarını inceleyerek kontrolleri tespit etmiş, tespit edilen kontrollerin test edilmesi ve raporlanması konularında rol aldı. Rol aldığı bankacılık süreçleri genel olarak; bireysel ve kurumsal kredileri, hazine, ödeme sistemleri, genel muhasebe ve finansal raporlama, banka ve kredi kartları olarak sıralanabilir. BDDK’nın destek hizmetleri yönetmeliği kapsamında, risk yönetim programı oluşturma, tedarikçi risk ve performans yönetimi süreci oluşturma ve destek hizmetleri denetimi konularında metodolojileri oluşturdu ve proje müdürü olarak görev aldı. BDDK mevzuatı kapsamında ödeme ve e-para kuruluşlarında öndenetim, süreç iyileştirme ve denetim faaliyetlerinde yer aldı. Ayrıca, siber güvenlik bölümünün de direktörlüğünü yapıyor olup, sızma testi, siber olgunluk değerlendirmesi, siber güvenliik danışmanlığı, siber ihlal inceleme gibi bir çok projenin yöneticiliğini yapmıştır.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

  • Boğaziçi Üniversitesi, Lisans, Yönetim Bilişim Sistemleri,
  • 2005 Bilgi Sistemleri Denetçisi Sertifikası (CISA)
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçisi (ISO27001 Lead Auditor)