Sinan Çamlık

Deneyim

  • Sinan Çamlık KPMG bünyesine katılmadan önce önce farklı bir Big 4 firmasının suistimal önleme ve inceleme bölümünde çalışmış, ondan önce ise Citibank ve farklı 2 yerel bankada Müfettiş olarak görev yapmıştır.
  • Kariyeri süresince birçok operasyonel bankacılık süreci, risk yönetimi ve finansal etkinlik değerlendirme projesi ile kara paranın aklanmasının önlenmesi, ABD ve Türkiye yasal düzenlemelerine uyum süreçlerine yönelik denetim gerçekleştiren Çamlık, aynı zamanda suistimal ve personel usulsüzlüklerine yönelik olarak çok sayıda soruşturmada görev almıştır.
  • Çamlık, etik değerlere ve diğer kanun ile iç yönetmeliklere uyumun izlenmesi ve aykırılıkların tespit edilmesine yönelik suistimal incelemeleri gerçekleştirmiş, şirketlerdeki operasyonel süreçlerin sonuçlarını değerlendirerek kurumların süreçlerine yönelik beklenti ve fayda analizleri konularında çalışmıştır.
  • Bununla birlikte Çamlık, müşteri, çalışan ve diğer paydaşlardan ulaşan ihbarların yönetimi ve ihbara neden olan süreçlerdeki kontrol eksikliklerinin tespit edilmesi, iyileştirmeye yönelik aksiyon planlarının oluşturulması, risklerin minimum seviyelere indirilmesi amacıyla alınan aksiyonların izlenmesi ve kontrol süreçlerinin oluşturulması konularında deneyim sahibidir.
  • Çamlık, şirketlerde etik kültürün oluşturulmasına yönelik çalıştayların düzenlenmesi ve eğitimlerin verilmesi, suistimal farkındalık, suistimal inceleme, soruşturma teknikleri, konularında bir çok eğitim vermiştir.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

  • Bankacılık ve Finans, Bilkent Üniversitesi, Certified Fraud Examiner (CFE), Lisans: 593931
  • Certification in Risk Management Assurance (CRMA), Lisans: 8889