Yasin Arslan

Deneyim

Suistimal Önleme ve İnceleme bölümünde Müdür olarak çalışmaktadır. Ağırlıklı olarak suistimal risk değerlendirmeleri, suistimal soruşturmaları, ABD Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA), işletmelerdeki etik ilkelerin değerlendirilmesi, tedarikçi incelemeleri, Sözleşme İhtilaf Danışmanlığı ve Medya Ajansı Denetimi konularında deneyim sahibidir. Yasin'in iş tecrübesi, çok uluslu ilaç, finansal hizmetler ve kamu sektörü şirketlerini danışmanlık ile ilgili raporları planlama, bütçeleme, yürütme ve sunma sorumluluğundaki ekip üyesi ve takım lideri olarak desteklemeyi içerir.

 Yasin FATCA ve CRS’e uyum konularında finansal kurumlarda yapılan projelerde ve AML/KYC konularında banka, sigorta ve emeklilik şirketlerinde birçok projede görev almıştır.

 Yasin, şube, departman ve iştirak içeren denetim sürecine katıldı ve dolandırıcılık ve çalışanların yanlış davranışlarını içeren çeşitli araştırmalar gerçekleştirdi.

 Yasin günümüze kadar birçok inceleme-soruşturma faaliyetine katılmış olup personel suistimali, zimmet, kredi kullandırımı süreçlerinin incelenmesine katılmıştır.

 Yasin, finans sektörü dahil bir çok sektörde süreç denetimlerinde bulunmuş, forensic teknikleri ile kontrol eksikliklerinin belirlenmesi ve firmalara muhtemel risk oluşturabilecek durumların tespitinde aktif görev almıştır.

 Fraud araştırmaları kapsamında çok uluslu şirketler için Nuix'i kullanarak e-posta incelemeleri gerçekleştirdi.

 Türkiyede önde gelen özel üretici, distribütör ve servis sağlayıcılarından biri için bir Dispute danışmanlığı hizmeti projesinde yer aldı. Sektörel Tecrübe ve Müşteriler

 Bankacılık, Sigorta ve Emeklilik, Medya, Taşımacılık, Enerji, Üretim ve İlaç Üretim/Dağıtım 

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

■ Yüksek Lisans, Bahçeşehir Üniversitesi, MBA (devam)

■ Lisans, Boğaziçi Üniversitesi, Matematik, 2013.

■ Kocaeli Körfez Fen Lisesi