Yiğit Öztin

Deneyim

 • Banka ve sigortacılık başta olmak üzere çeşitli alanlarda danışmanlık ve denetim projelerini içeren 6 yıllık finansal hizmet sektörü deneyimine sahiptir.
 • Müşteri portföyü, Hazine, BDDK ve UFRS düzenlemelerine tabi birçok sigorta şirketi, banka, finansal kiralama ve faktoring şirketleri gibi birçok yerli ve yabancı müşterilerden oluşmaktadır.
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Hazine düzenlemeleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") uyarınca bağımsız ve konsolide raporların hazırlanması ve denetimine ilişkin projeleri yürütmüştür.
 • UFRS 9 ve IFRS 13 standartlarına ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir ve bankacılık sektöründe kapsamlı dönüşüm ve uygulama projelerine yoğun bir şekilde katılmıştır.
 • Gerçeğe uygun değer hesaplama uzmanı olarak çalışmış, model ve diğer araçları kullanarak türev araçların ve diğer finansal enstrümanların değerlenmesi konusunda deneyime sahiptir.
 • Riskten korunma (Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma ve Nakit Akış Riskinden Korunma) muhasebesi konusunda danışmanlık sağlamıştır.
 • Tahvil ve bono ihraçlarında ilgili izahname ve devir şartlarının incelenmesine destek vermiş, yatırım bankalarında kredi güvence sözleşmelerinin incelenmesi projelerine katılmıştır.
 • Mali sektör müşterileri için menkul kıymetleştirme işlemleri sırasında uygulanan kabul edilmiş usuller temel alınarak varlık havuzu incelemelerine katılmıştır.
 • Birden çok bankada ISEDES incelemesi ve modellerin doğrulanmasına ilişkin projelerde görev almıştır.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

 • Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Maliye
 • London School of Business and Finance, Risk Management, 2012
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Stajyer