Eğitimin Hedef Kitlesi

İç Kontrol, İç Denetim, Risk Yönetimi çalışanları ve yönetiminden sorumlu tüm personel

Eğitimin Kapsamı

Bilgi Teknolojileri Denetimine Giriş, iç denetim planlarının ve şirket kontrollerinin bilgi sistemleri denetiminden nasıl etkilendiğini anlamak, BT riskleri ve kontrolleri konusunda bilgi sahibi olmak isteyen profesyoneller için faydalı bir eğitimdir. Bilgi Teknolojileri süreçlerine ve sistemlerine yönelik tanımlanmış bir çok standart ve çerçeve mevcuttur. Eğitimin amacı, farklı teknik ve analizler ile BT denetimleri gerçekleştirilebilmek adına, bilgi güvenliği, BT risk yönetimi, BT sürekliliğinin sağlanması konularında, ilgili yöneticilere, iç kontrol ve denetim personellerine ve süreç denetçilerine deneyim kazandırmaktır.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı, genel BT kontrolleri kavramları hakkındaki bilgi edinmek, Bilgi Teknolojileri alanında denetim kontrollerini öğrenmek, bu alandaki denetim ve yönetim esasları hakkında bilgi sahibi olmak, Bilgi Teknolojileri denetimi sürecindeki adımları anlamak, riskler konusunda bilgi edinmek ve kontrol hedeflerinin anlaşılmasını sağlamaktır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Eğitim Süresi: 2 gün * 3'er saat

 • BT Denetimine Genel Bakış
 • BT Denetimine Giriş ve Amaç
 • Temel BT Ortamı,
 • BT Bileşenleri ve Özellikleri
 • BT Denetimi ile İlgili Regülasyonlar
 • Genel BT Kontrol Çerçevesi
 • Uygulama ve Altyapı Kontrolleri
 • BT Denetiminin Yönetimi
 • Bilgi Sistemleri Stratejisi ve Planlaması
 • BT Risk Yönetimi Bilgi Güvenliği
 • Dış Hizmet Sağlayıcılar ile İlişkiler
 • Uygulama
 • Sistemlerinin Hayata Geçirilmesi ve Bakımı
 • Değişiklik Yönetimi Performans ve Kapasite Yönetimi
 • BT İnsan Kaynağı Yönetimi