Eğitimin Hedef Kitlesi

İş Sürekliliği yönetici ve çalışanları, Bilgi Teknolojileri yönetici ve çalışanları, iş sürekliliği yönetim sisteminin uygulanması ve yönetiminden sorumlu personel

Eğitimin Kapsamı

Eğitimimizin kapsamında; şirketlerde ISO 22301 standardına uygun bir İSYS kurulmasını sağlamaya yönelik bilgi ve deneyimlerin aktarılması ve ISO 22301 iş sürekliliği yönetim sistemi standardının tanıtımı ve farkındalığın oluşturulması hedeflenmektedir.

Eğitimde, iş sürekliliği yönetim sistemi kurmak isteyen şirketlerin çalışanlarını, bilgi sistem uzmanlarını, kalite uzmanlarını, ISO 22301 standardı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen iş sürekliliği danışmanlarını, denetçileri ilgilendirecek İSYS'nin farklı yönleri ele alınacaktır

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı, İş Sürekliliği farkındalığının oluşturulması, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) uygunluğunun denetimi için gerekli bilgilerin ve yöntemlerin sunulması ve katılımcıların sertifika kapsamı, kontrollerin tetkik edilmesi konusunda farkındalığının ve yetkinliklerinin oluşturulmasıdır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

İş Sürekliliği Farkındalığı

ISO 22301 İSYS Standardının Gereksinimleri

İş Etki Analizi

  • Organizasyonun kritik iş süreçleri ve kritik kaynakları ile bunlara ilişkin kabul edilebilir maksimum kesinti (RTO) ve geriye dönüş (RPO) sürelerinin belirlenmesine ilişkin yöntemlerin değerlendirilmesi

İş Sürekliliği Risk Yönetimi

Tehdit ve Zafiyetlerin Değerlendirilmesi

İSYS Politika ve Prosedürleri İSYS Dokümantasyon Yapısı

  • Kriz ve İş Kurtarma Senaryoları
  • Acil Durum İletişim Stratejiler
  • i İş Sürekliliği Planları
  • Felaket Kurtarma Planları

İSYS İç Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve Yürütülmesi