Eğitimin Hedef Kitlesi

İş Sürekliliği Uzmanları Risk Yönetimi Uzmanları İç Denetim Uzmanları İş Sürekliliği Rolü Kendilerine Atanmış Uzmanlar (İSG Uzmanları, Kalite Güvence Ekibi vb.)

Eğitimin Kapsamı

Bu eğitimde, deprem gibi bir afet anında iş sürekliliğinin nasıl sağlanabileceği, normal iş sürekliliği yapısından nasıl ve ne şekilde ayrıştığı, afetlerde kriz yönetiminin nasıl yapılması gerektiği gibi konular işlenecektir.

Eğitimin Amacı

Söz konusu eğitim, kurumlarda deprem gibi afetlere hazırlık için nelerin yapılması gerektiği, nelere dikkat edilmesi gerektiği, klasik iş sürekliliği çalışmalarıyla farklarının ne olduğu, afet kriz yönetimi yaklaşımının nasıl olması gerektiği ve yine klasik krizlere kıyasla nelerin dikkate alınması gerektiği konularında bilgi vermektir.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Temel Tanımlar 

İş Sürekliliği ile Deprem Sürekliliği Çalışmaları Farkı 

Afet Kriz Yönetimi Hazırlıkları 

Afet Kriz Yönetimi’nin Klasik Kriz Yönetimi İle Farkı 

Deprem Sonrasında Süreklilik ve İletişim Stratejileri 

Deprem (Afet) Master Planı