Eğitimin Hedef Kitlesi

Kimlik ve erişim yönetimi süreci ve risklerinden sorumlu ve bu alanlarda bilgi seviyesini artırmak isteyen tüm personel

Eğitimin Kapsamı

Kimlik ve erişim yönetimine giriş, kimlik ve erişim yönetimi süreci, riskleri ve kontrolleri konusunda bilgi sahibi olmak isteyen profesyoneller için faydalı bir eğitimdir. Eğitimin amacı, kimlik ve erişim yönetimi alanında bilgi güvenliği, risk yönetimi, BT sürekliliğinin sağlanması konularında, ilgili süreç sahibi personele bilgi ve deneyim kazandırmaktır.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı, kimlik ve erişim yönetimi kontrolleri ve kavramları hakkındaki bilgi edinmek, bu alandaki denetim ve yönetim esasları hakkında bilgi sahibi olmak, kimlik ve erişim yönetimi sürecindeki adımları anlamak, riskler konusunda bilgi edinmek ve kontrol hedeflerinin anlaşılmasını sağlamaktır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Kimlik Doğrulama Aşamaları

Kimlik Doğrulama Bileşenleri

Rol ve Yetki Kavramı

Temel BT Katmanlarının/Bileşenleri (Uygulama, Veritabanı, Işletim Sistemi Ve Ağ Bileşenleri) Ve Bu Alanlarda Kimlik Doğrulama Ve Yetkilendirme Aşamaları

Erişim Kontrolleri

Yetkilendirme Kontrolleri

Risk Odaklı Sistem Ve Veri Erişim Kontrolleri

Farklı Grupların Yetkilendirilmesi & Ayrıcalıklı Kullanıcı Hesap Kontrolü

Yetki ve Erişim Kontrollerinin Uyum Riski

Farklı Mevzuatlardan Risk ve Kontrol Örnekleri