8.100 Güncel Gelişmeler Işığında Siber Güvenlik

En Yakın Eğitim Tarihi

0,5 Gün
Katılım Ücreti:        850 ₺ + KDV

Siber Güvenlik kapsamında yapılan çalışmaların tüm paydaşları

Güncel Gelişmeler Işığında Siber Güvenlik Eğitimi, son dönemlerde yaşanan olayların etkilerini ve aksiyonları içeren bir kapsam içermektedir. Bu eğitim, siber güvenlik çalışmalarında yer alacak idari ve teknik personel ile birlikte süreçte yer alan tüm paydaşlar için tasarlanmıştır. Siber güvenlik kapsamında detaylı bilgi sunan eğitimimiz, yaşanan güncel gelişmeler çerçevesinde, kurumların alması gereken tedbirleri ve farkındalık çalışmalarını da içerecek şekilde sürecin tüm girdilerini bütünleşik bir yapıda aktarmayı amaçlamaktadır. Bu eğitim ile, sürecin sağlıklı bir yapıda kurgulanması amacıyla gerekli altyapının ve farkındalığın sağlanacağını düşünüyoruz.

Yaşanan mevcut gelişmeler dahilinde bir bütün olarak siber güvenlik yapısının ve farkındalığının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Kurumlarda siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin önlemlerin oluşturulabilmesi için dikkat edilmesi gereken konuların üzerinden geçilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda süreç ve kontrol mekanizmaları ile siber güvenliğin etkin bir şekilde sağlanması için uluslararası platformlarda karşılaşılan örneklerin de üzerinden geçilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim Programı
  • Güncel Gelişmelere Genel Bakış Yaşanan
  • Güncel Gelişmelerin İş Yapış Modellerine Etkisi
  • Güncel Gelişmeler Işığında Artan Siber Saldırılar
  • Kurumlarda Yaşanan Zafiyet Örnekleri
  • Siber Saldırılar Karşısında Alınabilecek Tedbirler
  • Siber Güvenlik Süreçlerine İlişkin Farkındalık Çalışmaları