Eğitimin Hedef Kitlesi

İç Kontrol, İç Denetim, Risk Yönetimi çalışanları ve yönetiminden sorumlu tüm personel

Eğitimin Kapsamı

BT yönetişimi, bir kuruluşun BT stratejisini başarılı bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayan önemli bir kurumsal süreçtir. Yönetişim yapısının etkin kurgulanması, şirketlerde destek konumundan ana faaliyet birimlerinden biri haline dönüşen Bilgi Teknolojileri ekipleri için her geçen gün önem arz etmektedir.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı, katılımcıların yönetişim yapısını BT temelinde nasıl kurgulanabileceğine dair bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Dijital Dönüşüm ve Yönetişim Yönetişim

Kavramı Kurumsal Yönetişim

BT Yönetişimi

BT Yönetişimin Odak Noktaları

İyi Uygulama Örnekleri