Eğitimin Hedef Kitlesi

Eğitim modülümüzle ilgili tüm detaylara resmin altında yer alan broşürümüzden (pdf) ulaşabilirsiniz.

Eğitimin Kapsamı

Finansal tablolar; muhasebenin işlediği ve biriktirdiği bilgilerin sonucunda oluşan ve kullanıcılarına şirketin durumunu özetleyerek bilgi veren tablolardır.

Şirketle çeşitli nedenlerle ilişkisi bulunan çıkar sahiplerinin alacakları kararlar açısından işletme faaliyet sonuçlarının işletmenin gerçek durumunu yansıtması ve doğru anlaşılması önem arz etmektedir.Bu nedenle kullanıcıların menfaatlerinin korunması bakımından mali tabloların incelenmesi ve yorumlanması hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir konudur.

Eğitimin Amacı

Bu eğitimle; finans geçmişi olmayan, farklı seviyelerde görevli kişilerin veya şirketle çeşitli nedenlerle ilişkisi bulunan çıkar sahiplerinin; 

  • işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını değerlendirebilmeleri için gerekli finansal okuryazarlığa ulaşmaları, 
  • verdikleri kararların işletme bakımından ne tür finansal sonuçlar doğurduğunu anlamaları amaçlanmaktadır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Finansal Tabloların Hazırlanmasındaki Varsayımlar

Finansal Tabloların Niteliksel Özellikleri

Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

Gelir Tablosu

Nakit Akış Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dipnotlar

Temel Finans Performans Göstergeleri