Eğitimin Hedef Kitlesi

Eğitim modülümüzle ilgili tüm detaylara resmin altında yer alan broşürümüzden (pdf) ulaşabilirsiniz.

Eğitimin Kapsamı

Ülkemizde 2004 yılından bu yana enflasyon düzeltmesi ilk kez 2023 yılı sonunda uygulanacaktır. Enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın işletmelerin 31.12.2023 tarihli finansal tabloları, vergi mevzuatına göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır. Pek çok işletmeyi ilgilendiren bu durum enflasyon düzeltmesi kurallarının ve enflasyon muhasebesinin Vergi Usul Kanunu (VUK) açısından nasıl yapılması gerektiğinin bilinmesini de bir ihtiyaç haline getirmiştir. Hazırladığımız “VUK Kapsamında Enflasyon Muhasebesi” E-öğrenme (E-learning) modülü ile enflasyon düzeltmesine ilişkin düzenlemeler ve enflasyon muhasebesi uygulaması hem teorik hem de pratik örnekler ile kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır.

Eğitimin Amacı

Enflasyon, ekonominin her kesimini olduğu gibi işletmeleri de olumsuz etkilemekte, kısa dönemde yatırım yapma risklerinin artmasına, üretim maliyetlerinin yükselmesine ve faiz yükünün artmasına sebep olurken, uzun dönemde işletmelerin muhasebe sistemlerini ve mali tablolarını anlamsızlaştırmaktadır. Eğitimimizde VUK kapsamında enflasyon düzeltmesine ilişkin düzenlemeler ve enflasyon muhasebesi hem teorik hem de pratik örnekler ile kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Eğitimimiz 4 konudan oluşmakta, uygulama ve değerlendirme sorularıyla beraber yaklaşık 3 saat sürmektedir.

•Genel Bilgiler

•Enflasyon Düzeltmesinde İzlenecek Adımlar

•Örnek Bilanço Hesaplarının Düzeltilmesi

•Uygulama

Eğitim sonunda 10 soruluk test yer almakta, 70 puan ve üzeri alan katılımcılar için sertifika düzenlenmektedir.