UMS -29 Sıkça Sorulan Sorular

En Yakın Eğitim Tarihi

0,5 Gün
Katılım Ücreti:        1.000 ₺ + KDV

UMS 29-Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama E-Öğrenme Modülünü tamamlayan katılımcılar

Yüksek enflasyon dönemlerinde, finansal tablolar gerçek/güncel değerlerini yansıtmaktan uzaklaşmakta, önceki dönem finansal tablolarda yer alan tüm kalemler ise dönem finansal tablolarıyla karşılaştırılabilirlik özelliklerini yitirmektedir.

UMS 29, yüksek enflasyon ortamında bulunan ekonomilerde finansal tabloların nasıl düzenlenmesi gerektiğine dair esasları belirlemektedir.

UMS 29-Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama E-Öğrenme Modülünü tamamlayan katılımcılarımızın karşılaştıkları soruları cevaplamak, takıldıkları konuları netleştirmek amacıyla eğitmenlerimiz katılmcıların sorularını cevaplayacaktır.

Eğitim Programı

UMS 29-Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama konusunda

2 saat süresince katılımcılardan gelen sorular cevaplanacaktır.