Eğitimin Hedef Kitlesi

Mali tabloları işinin bir parçası olarak analiz eden

Eğitimin Kapsamı

Finansal tablolar; muhasebenin işlediği ve biriktirdiği bilgilerin sonucunda oluşan ve kullanıcılarına şirketin durumunu özetleyerek bilgi veren tablolardır. Şirketle çeşitli nedenlerle ilişkisi bulunan çıkar sahiplerinin alacakları kararlar açısından işletme faaliyet sonuçlarının işletmenin gerçek durumunu yansıtması ve doğru anlaşılması önem arz etmektedir. Bu nedenle çıkar sahiplerinin menfaatlerinin korunması bakımından mali tabloların incelenmesi ve yorumlanması hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir konudur.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı, finans geçmişi olmayan katılımcılarımıza finansal tabloları tanıtmak ve finansal tabloların yorumlanmasında kullanılan temel analizlerin ve oranların üzerinden geçmektir. Bu eğitim sonunda katılımcıların finansal tabloları temel düzeyde analiz edebilme yeteneğine kavuşturulması amaçlanmaktadır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

 • Finansal tablolar
 • Finansal tabloların çeşitleri, özellikleri, bölümleri
 • Finansal tabloların hazırlanışı ve sunuluşuna ilişkin temel esaslar ve varsayımlar
 • Muhasebenin temel kavramları
 • Bilanço ve detayları
 • Bilançonun incelenmesinde kullanılan temel performans göstergeleri
 • Gelir tablosu ve detayları
 • Gelir tablosunun incelenmesinde kullanılan temel performans göstergeleri
 • Nakit akış tablosu
 • Finansal durum değişimleri
 • Finansal konularda erken uyarı sinyalleri
 • Karşılaştırmalı tablolar analizi (Yatay analiz)
 • Yüzde yöntemi ile analiz (Dikey analiz)
 • Oran (Rasyo) analizi 
 • Maliyet kalemleri 
 • Başa baş noktası 
 • Finansal analiz
 • Finansal durum değişimleri (mali tablolardan anlaşılabilecek olumsuz göstergeler)