Eğitimin Hedef Kitlesi

Finans alanında çalışan ve çalışmak isteyen tüm katılımcılar

Eğitimin Kapsamı

Eğitimimiz, Finansal Matematik finansın temeli olarak bu alanda çalışanların veya çalışmak isteyenlerin sahip olması gereken en önemli nosyondur.

Eğitimin Amacı

Bu eğitimde katılımcılar finansal matematiğin mantığını ve finansta hangi alanlarda nasıl uygulanabileceğini öğreneceklerdir. Finansal açıdan ortalama maliyetlerin hesaplanması, finansal ürünlerin nakit akışlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi çeşitli örneklerle gösterilmektedir. Ayrıca bu eğitim finansın diğer alanlarında farklı konularda eğitim alacaklar için bir temel teşkil etmektedir

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Eğitim süresi: 1 gün

 • Faiz ve Getiri Kavramı Dönemsel Faiz Oranı,
 • Yıllık Basit Faiz Oranı ve Baz Yıl Kavramı
 • Bugünkü Tek Bir Nakit Akışının Gelecek Değeri ve Bu Yaklaşıma Göre Değerlendirilen Temel Finansal Ürünler (Mevduat, Spot kredi, vbg.)
 • İlerideki Bir Nakit Akışının Bugünkü Değeri Yaklaşımına ve Bu Yaklaşıma Göre Değerlendirilen Temel Finansal Ürünler (Faktoring, Hazine Bonosu, Bono, Kuponsuz Devlet Tahvili, vbg.) Bileşik Faiz Oranı
 • Ortalama Yıllık Basit Faiz Oranı Hesaplamaları Yıllık Basit Faiz Oranı
 • Yıllık Bileşik Faiz Oranı Nominal Faiz Oranı
 • Reel Faiz Oranı Birden Fazla Nakit Akışlarının Bugünkü ve Gelecek Değerleri ve Bu Yaklaşımlara Göre Değerlendirilen Finansal Ürünler Kuponlu Devlet Tahvilleri
 • Kuponlu Tahviller
 • Diğer Kuponlu Sabit Menkul Kıymetler Belirli Dönemlerde Ana Para Ödemesiz Uzun Vadeli Krediler Annüiteli Krediler (Örneğin Tüketici Kredileri, Konut Kredileri, vbg.)
 • Finansal Kiralama (Leasing İşlemleri)
 • Annüite Tutarlarının Ana Para ve Faiz Tutarlarının Belirlenmesi
 • Hisse Senedi Değerlemesi
 • Sıfır Büyüme Modeline Göre Kar Paylarının İskontolanması
 • Sabit Büyüme Modeline Göre Kar Paylarının İskontolanması
 • Sonsuz Annüite