Eğitimin Hedef Kitlesi

Mali tabloları işinin bir parçası olarak analiz etme ve yorumlama durumunda olan yöneticiler ve ilgi duyan herkes

Eğitimin Kapsamı

Finansal tablolar; muhasebenin işlediği ve biriktirdiği bilgilerin sonucunda oluşan ve kullanıcılarına şirketin durumunu özetleyerek bilgi veren tablolardır. Şirketle çeşitli nedenlerle ilişkisi bulunan çıkar sahiplerinin alacakları kararlar açısından işletme faaliyet sonuçlarının işletmenin gerçek durumunu yansıtması ve doğru anlaşılması önem arz etmektedir. Bu nedenle çıkar sahiplerinin menfaatlerinin korunması bakımından mali tabloların incelenmesi ve yorumlanması hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir konudur.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı, katılımcılarımıza karşılaştırmalı dönemler itibariyle hazırlanan finansal tablolarda meydana gelen değişiklikleri değerlendirmek ve geleceğe dönük kararlar alırken doğru yorumlayabilmek için temel hesap kalemlerinin içeriği hakkında bilgi vermektir. Finansal tabloların yorumlanması aşamasında VUK ve UFRS arasındaki temel farklılıklara da değinilerek hesapların oluşumu ve işleyişi açıklanacaktır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Eğitim süresi: 2 gün * 3'er saat

 • Finansal tabloların hazırlanışı ve sunuluşuna ilişkin temel esaslar ve varsayımlar
 • Finansal tabloların çeşitleri, özellikleri, bölümleri (temel düzeydeTFRS&VUK karşılaştırması)
 • Bilanço analizi ve sunum esasları
 • Bilançonun incelenmesinde kullanılan temel performans göstergeleri
 • Gelir tablosu analizi ve sunum esasları (brüt kar, FAVÖK, net kar zarar)
 • Gelir tablosunun incelenmesinde kullanılan temel performans göstergeleri
 • Nakit akış tablosu analizi ve sunuş esasları
 • Bilançodan ve gelir tablosundan anlaşılabilecek olumsuz gelişmeler
 • Karşılaştırmalı tablolar analizi (Yatay analiz)
 • Yüzde yöntemi ile analiz (Dikey analiz) Oran (Rasyo) analizi
 • Şirket değerlemesinde bilanço ve gelir tablosu analizlerinin yeri