Eğitimin Hedef Kitlesi

Mali tabloları işinin bir parçası olarak analiz eden ve yorumlayan her seviyedeki personel

Eğitimin Kapsamı

Bir şirketin finansal sorunlarını tespit etmek ve çözüm bulmak, bir şirket satmak, satın almak ya da yeni bir ortaklık yapısı kurmak… Günümüzde iş dünyası bu zorlu süreçlere etkili çözümler üretmek için hiç olmadığı kadar baskı altında. Bu çözümleri üretebilmenin temel koşulu ise şirket finansallarını doğru analiz edip yorumlayabilmekten geçiyor. 

Eğitimimizde, temel mali tablolar olarak kabul edilen bilanço ve gelir tablosu üzerinden hesaplanan ve pratikte sıkça kullanılan oranlar ve bu oranların yorumuna yer verilecektir.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı katılımcılarımıza şirket finansallarının doğru analiz edilebilmesi için kullanılabilecek temel bileşenleri tanımlanmak ve bu bileşenlerin nasıl analiz edilmesi gerektiğini aktarmaktır.

Katılımcılarımızın mali tabloların oluşumu ve önemli hesap kalemleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olduğu varsayımıyla bu tablolar üzerinden hesaplanan mali oranların analizi ve yorumu konusunda bilgi paylaşımı hedeflenmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Bilanço Analizleri

 • Çalışma sermayesi
 • Alacak devir hızı
 • Borç devir hızı
 • Envanter devir hızı
 • Diğer bilanço kalemleri

  Gelir Tablosu Analizleri

  • Brüt kar / Brüt kar marjı
  • FAVÖK / FAVÖK marjı
  • Operasyonel gideler
  • Operasyonel giderlerin satışlara oranı

  Harita Bilgisi